Thứ ba, 10/7/2012, 19h07

Thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Đây là cuộc thi do Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và đông đảo quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó phát hiện, biểu dương những tấm gương phụ nữ tiêu biểu với các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp (khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia). Nội dung bài thi là những câu chuyện có thực về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu với các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng - trong phạm vi thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay; bài viết chưa tham gia các cuộc thi khác. Thời hạn nhận bài dự thi từ nay đến 30-10-2012 (địa chỉ nhận bài thi: Báo Phụ Nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội).
V.Hoa