Thứ ba, 26/4/2011, 16h04

Thống kê hoạt động dạy và học tiếng Anh bậc tiểu học

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa hướng dẫn thực hiện việc đánh giá xếp loại đối với HS tiểu học ở môn tiếng Anh. Theo đó, chương trình tiếng Anh tăng cường (các khối lớp 2, 3, 4, 5) sẽ sử dụng điểm kiểm tra cuối năm để xếp loại học lực môn và ghi vào học bạ tiếng Anh tăng cường. Đối với chương trình tiếng Anh tự chọn, trường tiểu học nào có tổ chức dạy, kiểm tra cuối năm thì sử dụng điểm kiểm tra cuối năm để xếp loại học lực môn và ghi vào học bạ HS. Riêng chương trình tiếng Anh đại trà lớp 3 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Nhằm đánh giá đúng thực trạng chương trình tiếng Anh và xây dựng nhiệm vụ năm học 2011-2012, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT ghi đầy đủ thống kê theo mẫu và gửi về sở chậm nhất là ngày 25-5.
T.B