Thứ tư, 16/5/2018, 16h11

Thực hành tiết kiệm và nhân rộng tình yêu thương

Các câp ủy cần tiên phong trong thực hành tiết kiệm và nhân rộng tình yêu thương đồng bào. Trong ảnh: Giáo viên Trường MN Nam Sài Gòn ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại Q.7, TP.HCM

Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề bức xúc ở những địa phương… Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định khi việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ ở các cấp, bộ, ngành, lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trục Ban Bí thư nhấn mạnh: “Trong thời gian tới cần quyết tâm hơn nữa để thực hiện tốt Chỉ thị 05, tạo sự chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực. Các cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt ý nghĩa sâu sắc, thiết thực Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hệ thống văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, tiên phong trong thực hành tiết kiệm, nhân rộng tình yêu thương đồng bào…

Thương Thương