Thứ sáu, 30/8/2013, 10h08

Tổ chức Lễ hội “TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta”

Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước, từ ngày 10 đến 12-9, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Lễ hội “TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta” tại Khu du lịch Văn Thánh. Tham dự lễ hội gồm: Cộng đồng các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại TP; cơ quan ngoại giao các nước, du học sinh - sinh viên đang làm việc và học tập tại TP... Theo đó, lễ hội gồm các hoạt động: Triển lãm hình ảnh đối ngoại của TP; trang trí nhà văn hóa các nước; giới thiệu văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian của các nước và một số hoạt động khác.
T.B