Thứ ba, 28/4/2015, 22h04

Tốt nghiệp ĐH phải viết được báo cáo bằng ngoại ngữ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp ĐH. Theo đó, Bộ GD-ĐT quy định cụ thể những yêu cầu cần đạt của người học về 3 phương diện: Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Cụ thể, về kiến thức, người học phải có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật, có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. Về kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp phải có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp của ngành được đào tạo; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể. Ngoài ra sinh viên phải biết sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền. Bên cạnh đó kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên phải ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp ĐH có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, sinh viên phải có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, có sáng kiến, có khả năng tự định hướng, tự học, tự thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau… Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-6.
TTX