Thứ năm, 7/12/2017, 23h48

Trường tiên tiến thu không quá 1,5 triệu đồng/tháng

Đây là một nội dung được Sở GD-ĐT TP.HCM đề cập đến trong hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu của trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn thành phố. Theo hướng dẫn, về cơ chế tài chính để thực hiện: đối với ngân sách Nhà nước, các đơn vị thực hiện được bố trí ngân sách theo định mức đầu tư/học sinh cùng cấp học theo định mức chung của thành phố. Còn về mức thu, các đơn vị được chủ động xây dựng mức thu tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, bao gồm học phí chính quy thực hiện theo từng cấp học; khoản thu thỏa thuận không quá 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng, đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, dạy học tăng cường ngoại ngữ, dạy học ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài, dạy các môn năng khiếu, tự chọn, thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm… Theo Sở GD-ĐT, học phí và các khoản thu thỏa thuận được thu theo số tháng thực học nhưng không quá 9 tháng/năm học, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì lợi nhuận, phù hợp với khả năng đóng góp của người học trên nguyên tắc thỏa thuận và không thu thêm một khoản nào khác...

N.Trinh