Thứ hai, 24/9/2012, 15h09

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ trong trường học

Bộ GD-ĐT vừa kết hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên nòng cốt triển khai tiểu đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) trong trường học” (Tiểu đề án II) tại Hà Nội Và TP.HCM. Đây là một trong bốn tiểu đề án của đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12-3-2010. Tiểu đề án II do Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng với nhiệm vụ chính: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong hệ thống trường học giai đoạn 2010-2015. Bộ GD-ĐT đã đặt ra mục tiêu đến hết năm 2012, phấn đấu đạt trên 50% HS-SV nữ được tuyên truyền, giáo dục về các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước phù hợp với lứa tuổi; 60% cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, giáo viên nữ thuộc các địa phương… được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam nói chung và trong trường học phù hợp với bậc học và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương… Theo đánh giá, đến nay công tác triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 1 (2010-2012) của đề án cơ bản đã được tiến hành đúng kế hoạch và tiến độ. Cụ thể tại các đơn vị, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, lồng ghép, tập huấn, tổ chức giao lưu… hiệu quả của việc tác động đến tư tưởng, lối sống của HS-SV nữ rất tích cực và rõ nét.
Thu Thủy