Thứ sáu, 14/1/2011, 15h01

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm

Ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy tầm quan trọng của mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nhưng điều đáng buồn là sự gắn kết, phối hợp ấy đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả cao. Vì thế, vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là vô cùng quan trọng trong việc gắn kết mối quan hệ thiết yếu trên. Nhưng GVCN ở bậc tiểu học và trên tiểu học có những đặc thù khác nhau: GVCN bậc tiểu học thì chịu trách nhiệm quản lý mọi khía cạnh của lớp học. Còn GVCN ở các bậc học cao hơn ngoài việc làm chủ nhiệm cho lớp mình được phân công, còn phải dạy nhiều môn ở nhiều lớp khác nên thời gian dành cho học sinh lớp mình không nhiều. Do đó, ở cấp trên tiểu học đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh của người GVCN rất cao. Trong thực tế có nhiều trường học rất quan tâm đến vai trò của GVCN. Khi chọn người cho vị trí quan trọng này, ban giám hiệu nhà trường thường cân nhắc, tính toán rất kỹ xem trình độ, năng lực của giáo viên ấy (làm chủ nhiệm một lớp) còn thiếu mặt nào để bồi dưỡng kịp thời trước khi bổ nhiệm. Bởi, GVCN không chỉ giáo dục học sinh tại lớp, mà còn phải thiết lập mối quan hệ với gia đình, xã hội nhằm giúp từng học sinh giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các em thoải mái cắp sách đến trường… Từ yêu cầu đó mà đòi hỏi người GVCN phải có đầy đủ đức độ của một người thầy, trình độ chuyên môn tốt, khả năng thuyết phục cao.
Nếu biết phát huy tốt vai trò của GVCN thì mối quan hệ của nhà trường - gia đình - xã hội và chất lượng giáo dục trong nhà trường sẽ ngày một đi lên.n
Nguyễn Thanh Liêm
(10/120A khu 5, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long)