Thứ hai, 10/1/2011, 16h01

Xây dựng bài giảng điện tử môn giáo dục quốc phòng - an ninh

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các trường ĐH, CĐ và các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) sinh viên thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan nhằm phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục. Theo quy định, việc thiết kế bài giảng điện tử GDQP-AN là trách nhiệm của giảng viên, khoa, bộ môn và Trung tâm GDQP-AN sinh viên. Riêng việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan, các trường và Trung tâm GDQP-AN sinh viên chủ động biên soạn đề thi trắc nghiệm khách quan để sử dụng trong phạm vi của đơn vị mình.
Bộ GD-ĐT lưu ý, để bảo đảm chất lượng bộ đề thi (về cấu trúc đề, chuẩn kiến thức, kỹ năng, sát đúng với chương trình), các trường và trung tâm GDQP-AN sinh viên cần gửi bộ đề thi của đơn vị mình về Bộ GD-ĐT để tổ chức thẩm định. Bộ đề thi sau khi được thẩm định sẽ được đưa lên mạng, sao in vào đĩa cùng với phần mềm trộn đề thi để sử dụng thống nhất trong các trường và Trung tâm GDQP-AN sinh viên. Thời gian gửi bộ đề thi về Bộ GD-ĐT trước ngày 31-3-2011.
P.V