Thứ tư, 26/5/2010, 15h05

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tương đối toàn diện về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tháng 5-2010, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xuất bản cuốn sách: Góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực(*). Cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Trình bày những giải pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh các bài viết có tính chất lí luận về mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là các bài viết giàu tính chất thực tiễn, phản ánh khá sinh động thực tế giáo dục phổ thông ở các vùng miền của tổ quốc. Từ việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; đổi mới dạy - học sao cho có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh; rèn luyện kĩ năng sống đến việc tổ chức cho học sinh các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh; tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Phần II: Giới thiệu gương sáng học đường - những người tốt, việc tốt. Ở phần này, có rất nhiều mẩu chuyện cảm động về tấm gương vượt khó của nhiều cô giáo, thầy giáo, nhiều em học sinh và nhiều cơ sở giáo dục…
Hồng Châu
(*) Góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Vũ Bá Hòa (chủ biên) – Đỗ Quốc Anh – Nguyễn Đình Mạnh – Huỳnh Công Minh – Bùi Tất Tươm, NXB Giáo dục, 2010.