Thứ năm, 14/6/2018, 21h13

Xét nghiệm nước bọt để tìm ung thư tuyến tiền liệt

Mới đây, các nhà nghiên cứu Anh đã phát triển được một kiểu xét nghiệm nước bọt để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu đang sử dụng 150 chỉ thị ADN để xác định 10% đàn ông có rủi ro mắc bệnh cao hơn 2,7 lần so với số đông dân chúng, và 1% đàn ông có rủi ro cao hơn 5,7 lần. Họ đã so sánh ADN của 80.000 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và 61.000 người khỏe mạnh làm đối chứng. Các nhà khoa học nhận thấy phần lớn các biến thể di truyền bao gồm các gien tham gia vào quá trình liên lạc giữa những tế bào miễn dịch và các tế bào khác trong cơ thể. Các nhà khoa học nêu giả thuyết rằng các lỗi di truyền trong các đường miễn dịch có thể tác động đến rủi ro ung thư tuyến tiền liệt.

T.N