Thứ tư, 17/8/2022, 00h00

94% người Việt cho biết “muốn thành công thì không thể sợ mắc sai lầm”

Herbalife Nutrition đã công bố kết quả khảo sát doanh nhân khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

Công ty Herbalife Nutrition vừa công bố kết quả khảo sát doanh nhân khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Những người được hỏi tại Việt Nam đều đồng ý rằng bí quyết thành công là khả năng phục hồi và nắm bắt tốt các cơ hội để học hỏi và tiến bộ.  

Cuộc khảo sát thường niên của Herbalife Nutrition nhằm tìm hiểu xu hướng khởi nghiệp và thái độ trước khả năng phục hồi của 4002 chủ doanh nghiệp nhỏ cùng người lao động, được thực hiện thông qua One Poll, tại Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam, trên nhiều nhóm khác nhau.

T.D.V