Thứ năm, 19/5/2022, 17h28

Anh: Cần nhìn nhận lại việc dạy ngữ pháp trong trường học

Ging dy ng pháp tc là hưng dn cho hc sinh cách mà các t đưc kết hp đ to thành câu hin nay đang gây nên nhiu tranh cãi. Vic này thưng dn đến các cuc tranh lun v vic s dng tiếng Anh thế nào là đúng, và có th dn đến vic mi ngưi b đánh giá nếu cách s dng ngôn ng ca h đi chch khi dng “đúng” này.


K năng giao tiếp đã không đưc chú ý trong chương trình ging dy hin nay  Anh. Ảnh: GettyImages

Ngôn ngữ liên tục thay đổi và sự thay đổi này khiến việc đưa ra những ý kiến ​​thẳng thắn về điều gì là “đúng” và “không chính xác” trở nên khó khăn hơn nhiều trong giới học thuật. Nhưng việc một người có giao tiếp theo cách phù hợp nhất với đối phương hay không mới là điều quan trọng.

Chương trình giảng dạy quốc gia hiện tại của Anh, được triển khai từ năm 2014, đã đưa việc giảng dạy ngữ pháp vào các trường tiểu học nhiều hơn. Mục đích của chương trình này là: “Học sinh nên phát triển sức bền và kỹ năng viết dài, viết chính tả và dấu câu chính xác. Trẻ nên được dạy cách sử dụng đúng ngữ pháp. Học các thuật ngữ chuyên môn của ngữ pháp được coi là một thành phần quan trọng để viết tốt”.

Trẻ em từ sáu đến bảy tuổi phải được dạy không chỉ để viết các câu thích hợp mà còn phải học ý nghĩa của các thuật ngữ ngữ pháp, chẳng hạn như câu tuyên bố , mệnh lệnh và các thì. Trẻ được yêu cầu nhận ra các từ và cụm từ được mô tả bằng các thuật ngữ này.

Một nghiên cứu mới vừa được thực hiện, đã điều tra xem liệu phương pháp mới này để dạy ngữ pháp giúp khả năng viết của trẻ có cải thiện và hiệu quả hơn hay không. Chúng tôi nhận thấy rằng việc cải thiện khả năng viết tường thuật của trẻ em sáu và bảy tuổi là không hiệu quả - nghiên cứu trước đó đã không tìm thấy tác động tích cực của một loạt các cách dạy ngữ pháp để cải thiện khả năng viết cho trẻ. Những phát hiện này chỉ ra rằng chính phủ Anh cần nhìn nhận lại việc giảng dạy ngữ pháp trong trường học.

Trong lp hc

Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên trên toàn thế giới nhằm xem xét cách viết của học sinh năm hai (từ sáu đến bảy tuổi) có thể tốt hơn như thế nào khi được dạy ngữ pháp. Khoảng 1.700 trẻ em tiểu học và 70 giáo viên trên 70 trường học đã tham gia vào cuộc nghiên cứu của chúng tôi.

Chúng tôi chia các giáo viên và lớp học của họ thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục với các bài học như bình thường. Nhóm còn lại đã sử dụng một phương thức mới để dạy ngữ pháp, liên kết việc dạy ngữ pháp chặt chẽ hơn với việc luyện viết của học sinh.

Cả hai nhóm học sinh đều làm bài kiểm tra viết khi bắt đầu nghiên cứu và khi kết thúc, sau 10 tuần học ngữ pháp. Các bài kiểm tra này bao gồm một bài kiểm tra viết tường thuật, trong đó các em được giao một chủ đề, được yêu cầu lập dàn ý ngắn gọn cho một đoạn văn sau đó viết trong khoảng 20 phút.

Những đứa trẻ cũng tham gia một bài kiểm tra tạo câu, trong đó chúng được đưa ra hai gợi ý từ mà chúng phải sử dụng để tạo ra càng nhiều câu mới có chứa các từ đó càng tốt. Nghiên cứu của chúng tôi cũng bao gồm khảo sát, phỏng vấn và quan sát các bài học của giáo viên.

Các phương thức về can thiệp ngữ pháp gần đây nhất của Anh - được gọi là Englicious - sử dụng ngôn ngữ học hiện đại để dạy ngữ pháp một cách vui vẻ, thực hành. Ví dụ, học sinh có thể thao tác các từ, cụm từ và câu trên bảng trắng và trực tuyến.

Nhìn chung, các giáo viên cho rằng Englicious là một cách tiếp cận rất tốt, giúp họ cung cấp các chương trình học ngữ pháp của chương trình quốc gia và giúp ích cho việc giảng dạy ngữ pháp của họ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của thử nghiệm không tìm thấy sự cải thiện trong cách viết tường thuật của học sinh do can thiệp ngữ pháp. Mặt khác, có một tác động tích cực được thể hiện trong bài kiểm tra tạo câu, và mặc dù kết quả không có ý nghĩa thống kê nhưng nó có thể được coi là đáng khích lệ.


Chính ph Anh cn nhìn nhn li vic ging dy ng pháp trong trưng hc. Ảnh: GettyImages

Dù sao đi nữa, việc giảng dạy ngữ pháp của học sinh đặt ra câu hỏi về các đặc điểm ngữ pháp mở rộng nằm trong chương trình giảng dạy quốc gia của Anh.

Tp trung vào ng pháp

Nhờ vào hồ sơ do một trong những cố vấn chuyên môn của cựu Bộ trưởng Giáo dục Michael Gove lưu giữ, các quyết định về chương trình giảng dạy quốc gia hiện tại của Anh được đưa ra không phù hợp với bằng chứng nghiên cứu về chương trình giảng dạy, giảng dạy và đánh giá. Ví dụ, ban chuyên gia cố vấn về chương trình giảng dạy cho rằng ngôn ngữ nói cũng quan trọng như đọc và viết và cần được chú trọng như nhau trong các chương trình học. Nhưng kỹ năng giao tiếp đã không được chú ý trong chương trình giảng dạy hiện nay ở Anh.

Các yêu cầu ngữ pháp sâu rộng trong chương trình quốc gia, bao gồm cả mối liên hệ của chúng với quan điểm cụ thể về tiếng Anh đúng - được định nghĩa là “tiếng Anh chuẩn” trong chương trình quốc gia - thể hiện một ảnh hưởng về tư tưởng không thể chấp nhận được đối với chương trình học hiện tại.

Có nhiều cách dạy viết có tác động tích cực hơn đến học sinh. Chúng bao gồm việc giảng dạy tập trung vào các quá trình viết như viết nhiều hơn cho một bản nháp của một đoạn văn bản; dạy các chiến lược viết như lập dàn ý trước khi bắt đầu viết; và sử dụng máy tính để hỗ trợ soạn thảo văn bản.

Kết quả của những phát hiện từ nghiên cứu và những phát hiện từ nghiên cứu trước đây về ngữ pháp và viết, chúng tôi kết luận rằng cần xem xét lại các yêu cầu đối với ngữ pháp trong chương trình giảng dạy quốc gia của Anh. Chương trình giảng dạy quốc gia cần phản ánh bằng chứng mạnh mẽ về những gì có thể thay đổi để việc dạy ngữ pháp ở Anh trở nên tốt hơn trong thời đại hiện nay. Cho đến khi Anh chịu thay đổi và cải cách việc dạy ngữ pháp, trẻ em ở Anh khó có thể nhận được sự giáo dục tối ưu mà các em xứng đáng được hưởng.

Thy Phm
(Theo TheConversation)