Thứ sáu, 31/5/2024, 13h44

Anh: Đầu tư hàng tỷ bảng cho công nghệ giáo dục

Trong thi gian phong ta vì Covid-19, các trưng hc và đi hc trên toàn thế gii đã da vào edtech (công ngh giáo dc) đ duy trì hot đng hc tp ca hc sinh. Trưng hc s dng các nn tng trc tuyến đ ging bài, chm bài và gi phn hi, s dng các ng dng đ dy và gii thiu cho hc sinh các chương trình cho phép giáo viên và hc sinh làm vic cùng nhau trong các d án.


Edtech tồn tại trong lớp học và gia đình

Sau giai đoạn trường học đóng cửa, thị trường edtech vẫn tiếp tục phát triển. Giá trị của lĩnh vực này được dự đoán sẽ tăng lên 132,4 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2032 (106 tỷ bảng Anh).

Vấn đề là chúng ta không biết nhiều về mức độ hiệu quả của nhiều ứng dụng hoặc chương trình edtech - hoặc liệu chúng có thực sự hiệu quả hay không.

Một số ứng dụng được gọi là giáo dục được quảng cáo cho các gia đình hiển thị nhiều quảng cáo cho trẻ em. Các ứng dụng này có thể sử dụng các tính năng thao túng để giữ trẻ trên màn hình mà không dạy chúng điều gì mới.

Công nghệ này sẽ tiếp tục tồn tại và sẽ vẫn là một phần quan trọng trong cách học của trẻ em - vì vậy các nhà giáo dục phải nghiên cứu về cách thức hoạt động của các ứng dụng giáo dục này một cách nghiêm túc.

Đánh giá và giải quyết chất lượng của edtech là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt khi nó đã được sử dụng rộng rãi. Đối với edtech đang được phát triển, một lựa chọn có giá trị là thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhà phát triển công nghệ và các nhà khoa học đang nghiên cứu việc học để đưa nghiên cứu và kiến thức hiện có vào thiết kế.

Các công ty tư vấn nghiên cứu có thể thực hiện các đánh giá nhanh chóng để cung cấp cho các nhà phát triển công nghệ giáo dục thông tin về mức độ hiệu quả của những gì họ đang cung cấp. Tuy nhiên, tính minh bạch và liêm chính trong quá trình nghiên cứu là rất quan trọng để ngăn ngừa sự thiên vị về một ứng dụng nào đó.

Quan hệ đối tác với các trường học cũng có thể cung cấp những phản hồi có giá trị. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng và những cân nhắc về đạo đức cần phải được đảm bảo trước khi công nghệ được gửi đến trường học.

Thiết lp mt tiêu chun

Khi nói đến công nghệ giáo dục đã có sẵn, điều thực sự cần thiết là một số loại thước đo được tiêu chuẩn hóa để đánh giá mức độ hoạt động của nó.

Nhưng việc thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho tác động của edtech thì nói dễ hơn làm. Về mặt lịch sử, thiếu các thước đo tiêu chuẩn để đánh giá tác động giáo dục trong kinh tế học tác động - nghiên cứu về cách các doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tài chính trong khi vẫn đảm bảo các kết quả tích cực về xã hội hoặc môi trường.


Các ng dng giáo dc cn đưc xem xét k trưc khi đưa vào s dng

Nếu không có tiêu chuẩn hóa, có quá nhiều cách để đánh giá edtech. Một cuộc đánh giá do Chính phủ Vương quốc Anh ủy quyền về các tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá dành cho công nghệ giáo dục đã phân tích 74 phương pháp đánh giá chất lượng của chúng.

Tương tự, tôi thực hiện một nghiên cứu với các đồng nghiệp về các tiêu chí sẵn có để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của edtech được sản xuất dành riêng cho trường học. Chúng tôi đã tìm thấy 65 khuôn khổ khác nhau để đánh giá xem liệu các dịch vụ dành riêng cho trường học này có hoạt động hay không.

Sự phong phú của các khả năng đánh giá có thể gây nhầm lẫn cho các doanh nghiệp edtech. Vô số lựa chọn khiến việc xác định chất lượng sản phẩm của họ trở nên khó khăn. Điều này cũng gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người muốn ưu tiên không chỉ lợi tức đầu tư của edtech mà còn cả lợi tức đầu tư cho giáo dục và cộng đồng.

Một thước đo thiết lập các yêu cầu chất lượng tối thiểu để một sản phẩm edtech được sử dụng trong trường học là rất quan trọng để đảm bảo công nghệ mang lại nhiều lợi ích hơn và không gây hại. Việc tạo ra một thước đo cần phải tính đến cả chất lượng sản phẩm và quy trình sử dụng công nghệ - liệu nó có phù hợp với các nhóm dân cư đa dạng và môi trường học tập đa dạng hay không.

Việc xác minh bằng chứng độc lập là rất quan trọng, vì bất kỳ công ty nào cũng có thể “tạo” một nghiên cứu với dữ liệu họ thu thập hàng ngày về người dùng. Trong công việc nghiên cứu của tôi với các đồng nghiệp, tôi đã lập luận về việc tập trung vào tính chặt chẽ và giá trị của các loại hình nghiên cứu khác nhau.

Các sáng kiến mới, chẳng hạn như Chứng nhận quốc tế về bằng chứng về tác động trong giáo dục, đã bắt đầu củng cố các phương pháp nghiên cứu, tiêu chuẩn và chứng nhận khác nhau liên quan đến bằng chứng về tác động của edtech trên toàn cầu. Cuối cùng, mục tiêu là giúp các trường học và phụ huynh dễ dàng điều hướng hàng nghìn ứng dụng giáo dục và nền tảng trực tuyến có sẵn.

Liệu các quốc gia riêng lẻ có tạo ra các khuôn khổ pháp lý và thể chế để thực thi bất kỳ tiêu chuẩn nào hay không vẫn còn phải xem xét. Các quốc gia sẽ cần phải lựa chọn các tiêu chuẩn phù hợp với cả kinh tế và giáo dục của mình. Cần có một sự thay đổi quan trọng để các trường học có thể lựa chọn công nghệ giáo dục một cách chiến lược mà họ biết rằng sẽ giúp ích cho việc học tập của trẻ em.

Thy Phm (Theo TheConversation)