Thứ ba, 25/5/2021, 18h48

Bàn giao nhân sự 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM

Chiều 25-5, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã diễn ra Hội nghị bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu hồ sơ của các cơ quan báo chí TP giữa cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp và Sở TT&TT.


Ông Lâm Đình Thắng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM - phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, 5 cơ quan chủ quản gồm Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT, Sở Du lịch, Sở Công thương và Hiệp hội Doanh Nghiệp TP đã bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, hồ sơ của 5 cơ quan báo chí Pháp Luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cho Sở TT&TT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT - cho biết đến thời điểm này, các cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp đã hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí trực thuộc. Tuy nhiên, dù chuyển chủ quản về UBND TP nhưng các cơ quan báo chí vẫn tiếp tục hoạt động với tôn chỉ, mục đích theo lĩnh vực chuyên ngành. Do đó, Sở TT&TT mong các cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp tiếp tục hỗ trợ các cơ quan báo chí trong công tác nghiệp vụ. Chủ động, phối hợp cung cấp thông tin chuyên ngành để hoạt động báo chí ngày càng hiệu quả, phát triển, hoàn thành mục tiêu đặt ra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025.


Ký kết bàn giao nhân sự, tài liệu hồ sơ các cơ quan báo chí TP giữa cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp và Sở TT&TT

Đối với 5 cơ quan báo chí Pháp Luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, ông Lâm Đình Thắng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt hơn tôn chỉ, mục đích. Khẩn trương liên hệ Hội Nhà báo TP thực hiện thủ tục xin cấp đổi thẻ hội viên, thành lập chi hội nhà báo theo giấy phép hoạt động báo chí trực thuộc UBND TP. Đồng thời, phối hợp Sở TT&TT, Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị liên quan nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy hoạt động, đặc biệt là kiện toàn nhân sự lãnh đạo theo đề án.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết Sở TT&TT khẩn trương tham mưu thực hiện chỉ đạo tiếp theo của TP giao các quyết định thành lập cơ quan báo chí. “Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức bàn giao nguyên trạng giữa người đứng đầu cơ quan báo chí trước và sau khi tổ chức lại theo quy định”, ông Lâm Đình Thắng nói.

Tại hội nghị, đại diện 5 cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp đã trình bày nội dung biên bản bàn giao. Hội nghị đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao giữa 5 đơn vị Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT, Sở Du lịch, Hiệp Hội Doanh nghiệp TP, Sở Công thương với Sở TT&TT. Sau ký kết, hai bên tiến hành bàn giao các phụ lục đính kèm, đóng dấu, hoàn thành việc bàn giao.


Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Theo quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 22-5-2020 của UBND TP phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025, có 6 cơ quan báo chí chuyển cơ quan chủ quản về UBDN TP.

Từ tháng 12-2020 đến tháng 4-2021, 5/6 cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP đã được Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động. UBND TP ban hành quyết định thành lập cơ quan báo chí trực thuộc, theo đó, UBND TP đã giao các cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp tiến hành bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, hồ sơ liên quan của cơ quan báo chí cho Sở TT&TT.

Nguyễn Trinh