Thứ ba, 18/1/2022, 11h44

Bảo đảm công tố phải gắn với hoạt động điều tra

Đây là ch đo ca Ch tch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đi vi Vin Kim sát Nhân dân (VKSND) TP ti Hi ngh trin khai công tác kim sát năm 2022.


Ch tch UBND TP.HCM trao c thi đua ca Chính ph cho các đơn v

Tăng cưng trách nhim công t

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị VKSND TP trong thời gian tới cần tập trung công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong cơ quan; chủ động tham mưu đề xuất Thành ủy, UBND TP kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành, nhất là trong công tác chỉ đạo và xây dựng công tác cán bộ ngành. Đồng thời, ngành phải giữ vững sự đoàn kết; tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn và lòng say mê nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, bảo đảm đủ sức đảm đương, gánh vác trọng trách của ngành kiểm sát trong tình hình mới.

Song song đó, VKSND TP tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp, trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác tư pháp, cải cách tư pháp, Nghị quyết của Thành ủy về phục hồi kinh tế - xã hội TP. Đồng thời, cần nắm chắc tình hình diễn biến tội phạm; cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, của TP trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh của cán bộ, công chức ngành kiểm sát TP trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TP và góp phần tích cực cùng TP thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu VKSND TP nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; Tăng cường trách nhiệm công tố, bảo đảm công tố phải gắn với hoạt động điều tra, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan tư pháp của TP xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc khiếu kiện đông người, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tập trung giải quyết tốt các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo và do Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cùng tham dự hội nghị, Viện Trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí lưu ý VKSND TP.HCM cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, bổ sung kiến thức có liên quan đến công tác dân sự; rà soát quy hoạch cán bộ; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không có năng lực, lãnh đạo điều hành quản lý. Bên cạnh đó, cần phải minh bạch, công khai trong công tác cán bộ.

Chuyn x lý hình s đt 99%

Theo báo cáo của VKSND TP, năm 2021, mặc dù có những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng 128 chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết 96 của Quốc hội và theo chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành được Viện kiểm sát (VKS) 2 cấp thực hiện đạt và vượt. Cụ thể, VKS 2 cấp đã thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 13.284 nguồn tin về tội phạm; đã ban hành 11.368 văn bản yêu cầu cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm mới, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020. VKS 2 cấp THQCT, kiểm sát việc bắt, tạm giữ 4.348 người, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 4.300 người, chuyển xử lý hình sự 4.274 người, đạt tỷ lệ 99,39%. Bên cạnh đó, đã THQCT, kiểm sát điều tra 12.552 vụ/11.339 bị can, ban hành 8.387 bản yêu cầu điều tra; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tổ và các hoạt động điều tra của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, VKS 2 cấp phối hợp tòa án tổ chức 319 phiên tòa rút kinh nghiệm; đã đề ra các giải pháp, nhất là kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của tòa án, tập trung nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm để kháng nghị phúc thẩm...

Trong năm 2021, VKSND TP cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, Công an TP, Tòa án Nhân dân TP đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc.

Nhóm PV