Thứ ba, 25/1/2022, 15h46

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Làm công tác cán bộ phải vượt qua cám dỗ

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2022.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận xét, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM vừa tham gia phòng chống dịch vừa phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Song, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác tổ chức xây dựng Đảng của TP vẫn phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu mới đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, đồng chí Nên yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục xử lý những vấn đề tồn đọng liên quan tới công tác cán bộ, như công tác đánh giá cán bộ hàng năm có lúc có nơi chưa làm tốt. Công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng phải thay đổi từ tư duy đến phong cách làm việc. Đó là việc đeo bám, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề mà TP.HCM đưa ra, là “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Từ đó, Thành ủy TP và các cấp ủy tổ chức đưa các Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất; trọng tâm là ưu tiên xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, mà “xây” là chủ yếu. Đồng thời thực hiện có hiệu quả hơn nữa về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bí thư Thành ủy cũng căn dặn phải công tâm khách quan, lắng nghe dư luận, lắng nghe ý kiến của người dân trong nhận xét đánh giá cán bộ. Đồng thời, từng cấp ủy động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đồng chí Nên yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm đối với những hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ. “Làm công tác cán bộ phải lành mạnh, vượt qua cám dỗ để làm tốt và làm đúng trách nhiệm của mình”, đồng chí nhấn mạnh.

P.V