Thứ ba, 5/7/2022, 16h51

Bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở”: Để không thể tham nhũng, tiêu cực

Đây là mt trong nhng nhim v quan trng trong cuc chiến phòng chng tham nhũng (PCTN), tiêu cc c ta trong thi gian ti.


T
ng Bí thư Nguyn Phú Trng phát biu ti hi ngh (Ảnh: VGP)

Ngăn chn có hiu qu t “tham nhũng vt”

Tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022” do Bộ Chính trị vừa tổ chức; đánh giá về công tác đấu tranh PCTN giai đoạn 2012-2022, kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đến nay, nhất là sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận công tác PCTN vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định và bổ sung một số định hướng lớn cho công tác PCTN thời gian tới là: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn… Trên tinh thần này, Tổng Bí thư lưu ý trong thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Đây là nhiệm vụ không mới nhưng rất quan trọng. Bởi tuyên truyền, giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức, đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hóa, biến chất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng, tiêu cực”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực, trước hết là các ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương.

Theo Tổng Bí thư, từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng, công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt hiệu quả cao hơn nữa.

TP.HCM thu hi gn 4.000 t đng tài sn tht thoát

Riêng tại TP.HCM, theo ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đầy đủ toàn diện các giải pháp PCTN, tiêu cực và quyết liệt chỉ đạo công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, đã phát hiện khởi tố điều tra và xử lý 129 vụ với 265 bị can và thu hồi gần 4.000 tỷ đồng tài sản thất thoát, chiếm đoạt về cho ngân sách Nhà nước. Góp phần nâng cao công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn, củng cố niềm tin cho nhân dân.

Có được kết quả trên là nhờ Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các nghị quyết và các ý kiến chỉ đạo của Trung ương về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng.

Tuy nhiên, ông Mãi cũng thừa nhận, công tác phát hiện các vụ việc tham nhũng trên địa bàn TP vẫn còn những tồn tại. Trong đó, công tác tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan đơn vị chưa cao; việc xử lý một số vụ án còn kéo dài, hiệu lực chưa nghiêm; công tác dự báo phát hiện chưa được quan tâm đúng mức, chưa theo kịp tình hình.

“Trong phát hin, x lý tham nhũng, phi quán trit nguyên tc: Có v vic thì phi xác minh làm rõ, tích cc, khn trương, rõ đến đâu x lý đến đó. X lý c hành vi tham nhũng và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng; can thip, cn tr vic chng tham nhũng. Có du hiu phm ti thì phi khi t, điu tra. Kết lun có ti thì phi truy t, xét x theo quy đnh ca pháp lut; v vic chưa đến mc x lý hình s thì x lý k lut nghiêm theo quy đnh ca Đng, Nhà nưc, đoàn th”, Tng Bí thư Nguyn Phú Trng nhn mnh.

Để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện các vụ việc vụ án tham nhũng, tiêu cực trong thời gian sắp tới, ông Mãi cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ tập trung quán triệt đến người đứng đầu các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan nội chính về quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng. Đồng thời tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên vào nền nếp, thường xuyên và thực chất. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các ý kiến kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và ý kiến chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương về công tác phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án.

Lãnh đạo chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan nội chính phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng của cán bộ cơ quan đơn vị mình.

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ các cơ quan nội chính về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Cùng với đó, TP.HCM tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 1374; Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16 của Thành ủy về tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo công tác giám định, định giá tài sản nhằm khắc phục triệt để, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét với công tác giám định, định giá tài sản, góp phần nâng cao phát hiện xử lý các vụ việc vụ án. Đồng thời phát huy hoạt động Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực TP nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn trong thời gian sắp tới.

Trinh Ngc