Thứ tư, 13/1/2021, 14h37

Bộ GD-ĐT phản hồi việc trường ĐH tư đua nhau mở khối ngành sức khỏe

Trước việc nhiều trường ĐH ngoài công lập đua nhau mở hàng loạt ngành khoa học sức khỏe, dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa có một số thông tin phản hồi, trong đó nhấn mạnh hiện yêu cầu, điều kiện mở khối ngành sức khỏe cao hơn so với các ngành khác.


Sinh viên khối ngành sức khỏe Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong một giờ học

Cụ thể theo Bộ, việc mở ngành nói chung cũng như đào tạo khối ngành sức khỏe là nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của khối ngành quan trọng này trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của đất nước. Do vậy, việc các cơ sở giáo dục ĐH mở các ngành và tổ chức đào tạo là nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cấp thiết cho thị trường lao động.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện, được quyền mở ngành sức khỏe

Giáo dục đào tạo nói chung trong những năm qua đã và đang thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xã hội hóa giáo dục. Các cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập đã vươn lên, đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục nước nhà. Các cơ sở giáo dục ĐH tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp, đầu tư ngày càng nhiều cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, “các loại hình cơ sở giáo dục ĐH bình đẳng trước pháp luật”. Do đó, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, các cơ sở giáo dục ĐH được quyền bình đẳng trong mở các chương trình đào tạo mới để tổ chức đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho các thành phần kinh tế khác nhau nhằm phát triển kinh tế xã hội cho đất nước.

Để mở ngành đào tạo mới, điều kiện tiên quyết là phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng. Thông tư số 22/20217/TT-BGDĐT ban hành ngày 6-9-2017 quy định về điều kiện, quy trình mở ngành và đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ ĐH của Bộ GD-ĐT đã quy định tiêu chí về giảng viên, cơ sở vật chất. Riêng với khối ngành sức khoẻ, ngoài các điều kiện mở ngành đã quy định trong thông tư số 22 nói trên, các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo khối ngành sức khỏe phải tuân thủ các quy định chương trình, kế hoạch, hợp đồng đào tạo thực hành; yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5-10-2017. Theo đó, tất cả hồ sơ đăng ký mở chương trình đào tạo mới của các cơ sở giáo dục ĐH đối với khối ngành sức khỏe phải có ý kiến của Bộ Y tế xác nhận về các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, khối ngành sức khỏe là một khối ngành đào tạo đặc thù, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH năm 2018 đã quy định Bộ GD-ĐT quản lý và cấp phép mở ngành đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe và xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành sức khỏe có sự tham gia của Bộ Y tế.

Điều kiện mở khối ngành sức khỏe cao hơn các ngành khác

Bộ GD-ĐT nêu rõ, các yêu cầu, điều kiện để mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại  Thông tư số 22/20217/TT-BGDĐT cao hơn so với các ngành khác. Cụ thể như sau:

Để mở nhóm ngành sức khỏe, giảng viên và người hướng dẫn thực hành của trường phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo. 

Mỗi môn học phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu có văn bằng phù hợp với môn học giảng dạy. Cụ thể ngành y đa khoa có tối thiểu 2 tiến sĩ khoa học y sinh, 6 tiến sĩ y học lâm sàng và một tiến sĩ y học dự phòng (hoặc y tế công cộng). Ngành y học cổ truyền cần tối thiểu 2 tiến sĩ khoa học y sinh, 3 tiến sĩ y học cổ truyền và một tiến sĩ y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Ngành răng - hàm - mặt được quy định có tối thiểu 2 tiến sĩ khoa học y sinh, 2 tiến sĩ y học lâm sàng và 3 tiến sĩ răng - hàm - mặt. Ngành y học dự phòng cần tối thiểu 2 tiến sĩ khoa học y sinh, một tiến sĩ y học lâm sàng và 4 tiến sĩ y học dự phòng (hoặc y tế công cộng). 

Thông tư 22 cũng nêu chi tiết điều kiện cơ sở vật chất đối với một số ngành thuộc nhóm sức khoẻ. Các ngành y đa khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, y học dự phòng, điều dưỡng ít nhất phải có phòng thí nghiệm, thực hành về sinh học và di truyền y học, lý sinh, hóa học, giải phẫu, mô phôi, sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng, giải phẫu bệnh... 

Với tất cả các hồ sơ mở ngành đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, bên cạnh việc thẩm định các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế theo quy định, các cơ sở giáo dục ĐH phải công khai hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của trường để các bên liên quan và toàn xã hội cùng giám sát.

Sẽ thi sát hạch, đánh giá năng lực hành nghề

Hàng năm, Bộ GD-ĐT cũng thường xuyên tiến hành thanh - kiểm tra đột xuất, định kỳ về đào tạo, tuyển sinh, đảm bảo chất lượng và điều kiện duy trì ngành đào tạo. Với những ngành không đảm bảo điều kiện đảm bảo chất lượng, duy trì ngành đã mở sẽ được thông báo để rà soát, bổ sung. Quá thời hạn, cơ sở đào tạo sẽ bị đình chỉ tuyển sinh.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh. Theo đó, trong thời gian tới, tất cả những người được đào tạo khối ngành sức khỏe từ các cơ sở giáo dục ĐH, nếu muốn được hành nghề khám chữa bệnh  phải qua các kỳ thi sát hạch, đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh để đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực y tế.

Mê Tâm