Thứ bảy, 15/5/2021, 11h31

Bộ GD-ĐT quyết phương án xử lý các trường hợp đặc biệt trong thi tốt nghiệp THPT

B GD-ĐT ch đo t chc k thi tt nghip THPT; quyết đnh phương án x lý các trưng hp đc bit do nh hưng ca thiên tai, dch bnh và các tình hung bt thưng khác.


Thí sinh d thi tt nghip THPT năm 2020

Đây là nội dung được nêu ra trong văn bản hợp nhất thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ngày 4-5.

Mi tnh t chc mt hi đng thi

Theo quy định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, Thứ trưởng đảm nhiệm Trưởng ban. Bộ GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi; xây dựng đề thi cho kỳ thi hằng năm; đối sánh kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi.

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, trưởng ban là lãnh đạo UBND tỉnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng quy định. Mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do sở GD-ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Giám đốc sở GD-ĐT ra quyết định thành lập hội đồng thi và các ban như: Ban in sao đề thi, ban vận chuyển và bàn giao đề thi, ban coi thi, ban chấm thi tự luận, ban chấm thi trắc nghiệm, ban phúc khảo bài thi… Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh…

Cơ sở giáo dục ĐH thành lập các đoàn kiểm tra các khâu của kỳ thi hoặc tham gia những đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; đảm bảo các điều kiện cần thiết để viên chức, giảng viên của cơ sở giáo dục ĐH tham gia và thực hiện nhiệm vụ.

Ni dung thi nm trong chương trình THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (môn thành phần là vật lý, hóa học, sinh học); 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Riêng bài thi khoa học xã hội, môn thành phần là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc là lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.


Trao đi sau gi thi tt nghip THPT năm 2020

Trừ bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; thời gian làm bài cụ thể: Ngữ văn 120 phút; toán 90 phút; ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Trưng hp đ thi có nhng sai sót đưc phát hin trong quá trình in sao và trong khi coi thi, lãnh đo hi đng thi phi báo cáo ngay vi ban ch đo cp quc gia đ có phương án x lý. Các trưng hp bt thưng v đ thi đu phi đưc báo cáo v ban ch đo các cp đ xem xét quyết đnh.

Ban ch đo cp quc gia chu trách nhim toàn b v x lý tình hung l đ thi. Khi có kết lun chính thc v l đ thi, ban ch đo cp quc gia quyết đnh đình ch bài thi/môn thi b l đ và t chc bài thi/môn thi đó bng đ thi d b vào thi gian thích hp, sau bui thi cui cùng ca k thi.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi và thí sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ.

Với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ thì được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Đối tượng được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; có một trong các chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD-ĐT. Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi.

Thí sinh đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi và thí sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp là thí sinh có xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên…

Vit Ngân