Thứ hai, 26/7/2021, 15h45

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống

Bộ GD&ĐT vừa công bố 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống là A00, A01, B00, C00 và D01.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống

Tổ hợp A00:

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống ảnh 1

Tổ hợp A01:Mức điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều nhất ở tổ hợp này là 23 điểm. Thủ khoa của tổ hợp này là 29,55 điểm. Có 11 thí sinh đạt 29,5 điểm.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống ảnh 2

Tổ hợp B00:Tổ hợp A01 cũng có 1 thủ khoa đạt 29,55. Số thí sinh đạt 29,5 điểm là 19 thí sinh. Mức điểm có thí sinh đạt được nhiều nhất là 22 điểm.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống ảnh 3

Tổ hợp D01:Tổ hợp này có thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối nhất toàn quốc. Số thí sinh đạt từ 29, 25 - 29,5 là 66, có 6 thí sinh đạt từ 29,75 điểm. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 20,5 điểm.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống ảnh 4
Tổ hợp C00:Mức điểm có số thí sinh đạt nhiều nhất ở tổ hợp này là 20,5 điểm.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống ảnh 5
Mức điểm nhiều thí sinh đạt được ở tổ hợp này là 18 điểm.

Theo Nghiêm Huê/TPO