Thứ tư, 22/1/2020, 20h41

Bộ phê duyệt 6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1

Ngày 20-1, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Theo đó, có 6 sách giáo khoa được phê duyệt gồm: Tiếng Anh 1 của nhóm tác giả Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tiếng Anh 1 (Family and Friends) của nhóm tác giả Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tiếng Anh 1 (English Discovery) của nhóm tác giả Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga - Nhà xuất bản ĐH Sư phạm; Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start) của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý - Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM; Tiếng Anh 1 (Explore Our World) của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh - Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM; Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move) của nhóm tác giả Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường - Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM.

Mê Tâm