Thứ sáu, 19/2/2021, 17h01

Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ 2

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT, các trường THPT trực thuộc về việc thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch Covid-19, trong đó đề nghị chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ 2.


Bộ yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường THPT chủ động nắm bắt tình hình học sinh đi học sau Tết, không để học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chủ động báo cáo UBND tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc cho học sinh đi học hoặc nghỉ học ở trường; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29-1-2021. Tổ chức dạy học trực tuyến (qua internet, trên truyền hình) trong trường hợp học sinh nghỉ học ở trường theo hướng dẫn và các văn bản có liên quan của Bộ GD-ĐT. Nội dung dạy học trực tuyến phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học; cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục, đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình học sinh đi học sau Tết Nguyên đán, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Có giải pháp hỗ trợ dạy - học trực tuyến, duy trì sĩ số học sinh, không để học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn; xây dựng phương án bồi dưỡng, phụ đạo học sinh khi đi học trở lại tại trường.

Bộ GD-ĐT yêu cầu giám đốc các sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên nghiêm túc triển khai. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ (qua Vụ Giáo dục trung học) để được hướng dẫn giải quyết.

Mê Tâm