Thứ năm, 13/5/2021, 14h53

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Tham gia xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Trong chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sẽ tham gia xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu.


Ông Nguyễn Thành Phong

Ông Nguyễn Thành Phong được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 4 quận 1.

Với kinh nghiệm từng là đại biểu Quốc hội khóa X, XI; đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông sẽ tham gia đầy đủ và đóng góp trách nhiệm vào các hoạt động giám sát của HĐND; liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; và hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TP, đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong chương trình hành động, ông Nguyễn Thành Phong còn đề cập đến việc tập trung thực hiện có hiệu quả 6 vấn đề nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu. Đó là xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp; Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động;

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững; Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ông sẽ thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chính quyền TP vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân. Tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để người thân lợi dụng  chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, làm phương hại uy tín cá nhân, danh dự, truyền thống gia đình.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962. Quê quán tỉnh Bến Tre; Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế học; Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8-9-1988. Quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí. Từ tháng 6-1995 đến tháng 2-2003, ông công tác tại Thành Đoàn, giữ các chức vụ: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn; Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Tháng 4-2004 đến tháng 10-2006: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 11-2006 đến tháng 1-2009: Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Tháng 1-2009 đến tháng 1-2015: Phó Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Ủy viên BCH Trung ương Đảng Khóa XI.

Tháng 1-2015 đến tháng 12-2015: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tháng 12-2015 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy; Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Thành Phong đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014.

Minh Phương