Thứ bảy, 11/8/2018, 20h11

Chứng chỉ TOEIC trên 450 không được miễn thi đầu ra cao học

Cô Trương Thị Huyền Trang phản ánh: Hiện nay tại Việt Nam có duy nhất IIG là tổ chức được ETS (Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) phối hợp để tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOEIC. Chứng chỉ TOEIC được cấp có thang điểm từ 0-990, chỉ bao gồm bài thi tiêu chuẩn có 2 kỹ năng nghe và đọc. IIG cũng tổ chức thi các kỹ năng riêng là nói và viết, tuy nhiên không gộp vào chứng chỉ chung 4 kỹ năng và thang điểm của kỹ năng nói và viết cũng chỉ từ 0-200. Không có bất kỳ chứng chỉ TOEIC nào có 4 kỹ năng với thang điểm 450.

Học viện Tài chính (HVTC) áp dụng quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT đã miễn đánh giá ngoại ngữ đầu vào khi học viên xuất trình được chứng chỉ TOEIC 450 điểm trở lên, tuy nhiên khi đánh giá đầu ra HVTC lại không công nhận chứng chỉ này với lý do không thể hiện đủ 4 kỹ năng trên chứng chỉ.

Điều này gây khó khăn cho học viên cũng như không nhất quán trong việc thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, thực tế tham khảo tại các trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại... thì vẫn áp dụng miễn cho học viên xuất trình được chứng chỉ TOEIC trên 450 điểm.

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT trả lời như sau:

Tại Điều 5 về các môn thi tuyển sinh, Khoản 3 Điểm d Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT quy định:

“Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 quy chế này hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD-ĐT cho phép hoặc công nhận. Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo Phụ lục II”.

Điều 27 về hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn, Khoản 2 Điểm b của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT quy định:

“2. Điều kiện bảo vệ luận văn:

b) Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II)”.

Như vậy, việc HVTC miễn thi ngoại ngữ đầu vào đối với những thí sinh có chứng chỉ TOEIC 450 điểm trở lên, nhưng không miễn thi đầu ra đối với những thí sinh trên, mà yêu cầu học viên phải thi thêm 2 kỹ năng nói, viết cho đủ 4 kỹ năng là không trái với quy định trên.

T.S/VGP