Thứ hai, 23/11/2020, 17h08

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đạt điểm tín nhiệm cao nhất ở châu Á – Thái Bình Dương

65% người tiêu dùng mong muốn nhận được thông tin dinh dưỡng từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chỉ có 31% người tiêu dùng nhận được thông tin này. Chỉ 32% người tiêu dùng chủ động tìm đến các chuyên gia để được tư vấn về dinh dưỡng.

Cả người tiêu dùng và chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều coi các công ty dinh dưỡng là nguồn cung cấp thông tin dinh dưỡng tin cậy, đứng thứ hai sau các chuyên gia. Số liệu cho thấy (gần 80%) các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mong muốn các công ty dinh dưỡng tham gia nhiều hơn vào việc truyền tải kiến thức dinh dưỡng cho cộng đồng bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với các chuyên gia.

T.D.V