Thứ sáu, 6/5/2022, 14h25

Cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn ưu đãi

Cơ s giáo dc mm non đc lp dân lp, tư thc đưc vay vn ti đa 80 triu đng; trưng mm non dân lp, tư thc, tiu hc tư thc đưc vay ti đa 200 triu đng trong thi hn ti đa 36 tháng vi mc lãi sut cho vay 3,3%/năm.


Cô trò Trưng Mm non Thiên Ân 3 (TP.Th Đc) trong mt gi hc

Theo đề nghị của Bộ GD-ĐT, ngày 27-4-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối tượng được vay vốn theo Quyết định này là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng đối với trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng với mức lãi suất cho vay 3,3%/năm.

Theo Quyết định này, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp đối với khách hàng vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ vay vốn, quy trình cho vay đối với các đối tượng vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, công khai, minh bạch. Bộ GD-ĐT chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định này (nếu cần thiết).

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện sau: Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 ít nhất 1 tháng tính tới thời điểm vay vốn; có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định; tại thời điểm vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 23-1-2020.

Được biết, nguồn vốn cho vay theo Quyết định này tối đa là 1.400 tỷ đồng.

Theo ước tính của Bộ GD-ĐT tại một tọa đàm mới đây thì trong hai năm 2021-2022, dịch bệnh Covid-19 đã làm khoảng 4,4 triệu trẻ em Việt Nam bị gián đoạn tham gia giáo dục mầm non. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập đã phải tạm dừng hoạt động. Với đặc thù bậc học mầm non không thể tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức các hoạt động phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình bằng các video qua các kênh trực tuyến.

Theo ưc tính ca B GD-ĐT ti mt ta đàm mi đây thì trong hai năm 2021-2022, dch bnh Covid-19 đã làm khong 4,4 triu tr em Vit Nam b gián đon tham gia giáo dc mm non. Nhiu cơ s giáo dc mm non công lp và ngoài công lp đã phi tm dng hot đng. Vi đc thù bc hc mm non không th t chc dy hc trc tuyến, giáo viên ti các cơ s giáo dc mm non phi t chc các hot đng phi hp chăm sóc giáo dc tr ti gia đình bng các video qua các kênh trc tuyến.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, mầm non là cấp học mở cửa cuối cùng, do đó, cần chia sẻ những khó khăn với cấp học này. Nhấn mạnh quan điểm “Không vì Covid-19 mà ảnh hưởng tới nụ cười hay ảnh hưởng sự phát triển của trẻ.”, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương quan tâm tới hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, trong đó có thể tính toán tới việc liên thông giữa khối mầm non công lập với khối mầm non ngoài công lập để đảm bảo quyền học tập cho trẻ em.

Về các chính sách hỗ trợ cho cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lãnh đạo Bộ cho biết, Bộ GD-ĐT đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trình Chính phủ ban hành gói hỗ trợ tín dụng 1.400 tỷ dành cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; ban hành các văn bản hướng dẫn về an toàn, hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trực tiếp tại cơ sở giáo dục mầm non. Đến thời điểm này cơ bản các địa phương đã và đang triển khai những chính sách hỗ trợ này.

Mê Tâm