Thứ tư, 22/9/2021, 20h08

Công an TP.HCM đề xuất khung giờ đi làm cho cán bộ, công chức

Ngày 22-9, Công an TP.HCM có công văn số 3720 gửi các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc Trung ương đóng tại TP; các tổ chức chính trị, xã hội, sở, ban, ngành TP về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo Công văn số 3086 của UBND TP.HCM.


Theo đề xuất, cán bộ, công chức có thể lưu thông buổi sáng từ 6g30 - 8g00, buổi chiều từ 16g30 - 18g00

Công an TP cho biết, công văn số 3086 của UBND TP.HCM giao Công an TP cấp giấy đi đường hoặc mã QRcode cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo danh sách đề nghị của cơ quan đơn vị.

Căn cứ vào các yêu cầu và chỉ đạo, Công an TP đề xuất phương án giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được phép lưu thông đến trụ sở làm việc với các điều kiện:

Thời gian lưu thông buổi sáng từ 6g30 - 8g00, buổi chiều từ 16g30 - 18g00. Tuyến đường lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc.

Các trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường vẫn sử dụng giấy đi đường đã được cấp. Trường hợp đổi ca, bị nhiễm Covid-19... thì đổi giấy. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc cần lưu thông thì Công an TP xem xét cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị.

Công an TP yêu cầu các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký làm việc tại trụ sở về Sở Nội vụ TP tập hợp và gửi về Công an TP để cập nhật danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện khai báo y tế trên phần mềm VNEID của Bộ Công an ở nhà trước khi lưu thông.

Công an TP sẽ kiểm tra thẻ ngành, thẻ nhân viên và lịch công tác hoặc đối chiếu với danh sách làm việc đã được cung cấp, cập nhật phần mềm. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải được tiêm 2 mũi vắc xin, gia đình không thuộc khu vực phong tỏa cách ly.

N.Trinh