Thứ tư, 20/10/2021, 14h08

Công bố Bộ tiêu chí đánh giá an toàn để mở cửa trường học

Chiều 20-10, UBND TP.HCM đã chính thức công bố ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá trên địa bàn TP.HCM. Để mở cửa trường học, các cơ sở giáo dục phải đạt ít nhất 8/10 hoặc 8/9 tiêu chí thành phần.


TP.HCM chính thức ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học ở mầm non và phổ thông gồm 10 tiêu chí thành phần. Với trung tâm ngoại ngữ tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, bộ tiêu chí gồm 9 tiêu chí thành phần. Các tiêu chí thành phần đánh giá mức độ đạt hoặc không đạt.  

Trong đó tiêu chí thành phần 1 (TP1): Giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế TP.HCM hoặc Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc PC- COVID. Trường hợp không có mã QR xanh, cần có 1 trong các giấy tờ sau: Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm 1 mũi vắc xin được ít nhất 14 ngày.

Tỷ lệ tiêm 100% đạt; Dưới 100% không đạt

TP2: Số lượng trẻ, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục.

Với cơ sở mầm non quy định trong số nhóm, lớp và số trẻ trong mỗi nhóm lớp sẽ theo quy định của ngành y tế và Sở GD-ĐT. Đảm bảo số lượng quy định đạt, vượt quá số lượng quy định không đạt; Với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: Dưới 15 người đạt, trên 15 người không đạt.

Với cơ sở giáo dục phổ thông, số lượng cũng theo quy định của ngành y tế và Sở GD-ĐT. Đảm bảo số lượng quy định sẽ đạt, vượt quá số lượng sẽ không đạt.

Với trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục; đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, số lớp và số học viên mỗi lớp dưới 50% số lượng tối đa theo quy mô được duyệt khi cấp phép sẽ đạt, từ 50% trở lên không đạt.

TP3: Khoảng cách trẻ, học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách ngoài phòng học từ 2m trở lên. Thực hiện đúng đạt, có thời điểm không thực hiện đúng không đạt.

TP4: Trẻ em, học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người, thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập...

Đối với bậc mầm non, quy định thêm 1 vòi rửa tay có xà phòng/10 người, và mỗi phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn, mỗi người có dụng cụ ăn uống sạch riêng biệt, thực hiện vệ sinh khử khuẩn, đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, khu vực trò chơi ngoài trời đúng quy định sẽ đạt. Không thực hiện như các yêu cầu trên là không đạt.

Với cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm ngoại ngữ tin học, cơ sở giáo dục; đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, quy định 1 vòi rửa tay có xà phòng/30 người, mỗi phòng học, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn, mỗi người có dụng cụ uống nước riêng biệt thực hiện vệ sinh khử khuẩn đúng quy định sẽ đạt. Không thực hiện đúng không đạt.

TP5: Trẻ, học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn uống), thực hiện đúng đạt, có người thực hiện không đúng không đạt.

TP6: Trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế khi vào cơ sở, phân luồng đảm bảo đi 1 chiều khi vào học và ra về.

Thực hiện đúng đạt, thực hiện không đúng Không đạt.

TP7: Phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng học, phòng thi, phòng cách ly, phương án chống dịch COVID-19.

Phòng có không khí tốt, phòng cách ly đúng quy định, đã tổ chức phương án diễn tập phòng chống dịch khi có trường hợp nhiễm sẽ đạt; Ngược lại Không đạt.

TP8: Tổ An toàn COVID-19.

Thành lập tổ và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị đạt; không có không đạt.

TP9: Tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước.

Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định sẽ đạt; Có thời điểm tổ chức không đảm bảo hoạt động phòng chống dịch không đạt.

TP10:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Không tổ chức hoạt động sau 16g30 hoặc tổ chức hoạt động đảm bảo phòng chống dịch theo đúng quy định đạt; Tổ chức hoạt động sau 16g30 có thời điểm không đảm bảo phòng chống dịch không đạt.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Không tổ chức hoạt động nội trú hoặc tổ chức đảm bảo phòng chống dịch đạt; Tổ chức hoạt động nội trú có thời điểm không đảm bảo phòng chống dịch không đạt.

Riêng trung tâm ngoại ngữ tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá không có tiêu chí TP10.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, UBND TP quy định, đạt từ 8-10 tiêu chí thành phần là đạt mức độ an toàn cao, cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động, chăm sóc, giáo dục.

Đạt 6-7 tiêu chí thành phần là mức độ an toàn, cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động và trong vòng 48g phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí.

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần là chưa đảm bảo an toàn, cơ sở giáo dục không được phép hoạt động và phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức hoạt động.

Đối với trung tâm ngoại ngữ tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, UBND TP quy định, đạt 8-9 tiêu chí thành phần là mức độ an toàn cao, trung tâm, cơ sở được tổ chức hoạt động dạy học.

Đạt 6-7 tiêu chí thành phần là mức độ an toàn, được tổ chức hoạt động nhưng trong vòng 48g phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần.

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần chưa đảm bảo an toàn, không đươc tổ chức hoạt động và phải khắc phục các tiêu chí không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức hoạt động.

Yến Hoa