Thứ năm, 3/10/2019, 20h38

Công nghệ hóa học môi trường tại Phần Lan

“Đó là mt phn ni ti ca cuc sng và bn s tìm thy nó trong mi th bn nhìn thy, tri nghim hoc cm nhn xung quanh và trong chính bn - Hóa hc kết ni. Hóa hc là mt khoa hc t nhiên phát trin mi lúc và kết ni các lĩnh vc và con ngưi khác nhau. Hóa hc là lĩnh vc sáng to nht trên trái đt. Làm thế nào chúng ta đáp ng nhu cu v thc phm, tài nguyên thiên nhiên và năng lưng cho dân s ngày càng tăng trên trái đt? Nưc sch, nhiên liu tái to và dưc phm đu là hóa hc” - theo Liên đoàn Công nghip hóa cht Phn Lan.

Sinh viên Centria hc đi đôi vi thc hành

Chương trình cấp bằng về công nghệ hóa học môi trường cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về kỹ thuật hóa học và hóa học. Sinh viên sẽ có một cái nhìn toàn diện về tư duy vòng đời và dòng chảy vật chất trong quy hoạch công nghiệp và các lĩnh vực khác của xã hội.

Kokkola là vùng trung tâm hóa học hữu cơ của miền Bắc châu Âu. Sinh viên sẽ học cách thiết kế các nhà máy, tự động hóa và vận hành an toàn cho môi trường bằng cách giảm thiểu tác động môi trường. Họ cũng sẽ nghiên cứu làm sạch khí thải và phương pháp nước thải, ví dụ như cách lập kế hoạch cho nhà máy nước sạch.

Kokkola có sự tập trung lớn nhất của các ngành công nghiệp hóa chất vô cơ ở các nước Bắc Âu, nơi mang đến cho sinh viên một nền tảng tuyệt vời cho sự nghiệp công nghiệp. Trong thế kỷ 21, Khu công nghiệp Kokkola (KIP) và toàn bộ Kokkola đã phát triển thành một cụm hóa học lớn. Trong 5 năm qua, 413 triệu Euro đã được đầu tư vào khu vực KIP, sử dụng hơn 2.200 người. Nói chung, các doanh nghiệp trong khu vực KIP chiếm 5,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp hóa chất và kim loại của Phần Lan. Ở Kokkola, các tập đoàn toàn cầu của khu vực và các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực tương ứng đã tinh chỉnh quá trình chuyên môn của họ để có thể dẫn đầu thế giới.

Hai lựa chọn chuyên sâu của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Centria cho phép sinh viên theo đuổi nghiên cứu lĩnh vực ưa thích. Trong tùy chọn chuyên môn thứ nhất là công nghệ hóa học môi trường, học sinh sẽ được giáo dục về các vấn đề môi trường như tái chế vật liệu, sản xuất năng lượng, xử lý nước thải, làm sạch không khí, quy hoạch nhà máy nước, quản lý môi trường và quy hoạch. Bên cạnh đó, nhà máy thí điểm hóa học độc đáo được sử dụng để sinh viên được học các kỹ thuật mới. Mặt khác, với tùy chọn chuyên môn thứ 2 là sản xuất nhiên liệu truyền thống và mới, nơi sinh viên tìm hiểu về các nhà máy lọc dầu truyền thống, đồng thời cũng về các phương pháp mới để sản xuất nhiên liệu sinh học tái tạo.

Chc danh ngh nghip

Kỹ sư Nghiên cứu và Phát triển R&D, Kỹ sư dự án, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư thu mua nhiên liệu, Cố vấn về công nghệ môi trường…

Các kỹ sư tốt nghiệp thường bắt đầu sự nghiệp như các kỹ sư nghiên cứu hoặc phát triển trong các dự án công nghiệp. Một số kỹ sư bắt đầu trong các nhiệm vụ sản xuất, mua hoặc bán hàng. Chính quyền môi trường quốc gia và địa phương cần các kỹ sư có kiến thức chủ chốt về môi trường. Một số sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có cơ hội làm việc như giáo viên trong các trường dạy nghề.

Hp tác vi các công ty

Hiện nay, Centria đã hợp tác với các đối tác lớn như Air Fluide Finland Oy, Boliden Kokkola Oy, Enfucell Oy, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy, Neste Oil Oyj, Nordkalk Oy Ab, Kokkola Power Oy, Oy Woikoski Ab, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara Suomi Oy, UPM-Kymm Enso, Olvi Oyj, Tài nguyên lượng tử đầu tiên (mỏ Pyhäsalmen ja Kevitsan), Tài nguyên Belvedere (mỏ Hituran), Khai thác đất nung (mỏ Talvivaaran), LKAB (Bắc Thụy Điển), Boliden Oy, Keliber Oy. Trong tương lai, các tác phẩm nghiên cứu của bạn có thể được tìm thấy ví dụ từ Cabb Oy, Freeport Cobalt Oy và Boliden Kokkola Oy.

Hc cao hc

Hiệp hội Chydenius của Đại học Kokkola cung cấp cơ hội lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật hóa học và hóa học.

Chương trình bng đôi

Bắt đầu từ năm học 2016-2017, các sinh viên theo học chương trình cấp bằng về công nghệ hóa học môi trường tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Centria sẽ có cơ hội tham gia chương trình cấp bằng đôi tại Trung tâm Quản lý Innsbrück (MCI), Áo. Sinh viên của Centria cần phải dành một năm học đầy đủ tại Innsbrück. Các sinh viên sẽ hoàn thành các khóa học trong chương trình cấp bằng về kỹ thuật môi trường, quy trình & năng lượng tại MCI. Họ cũng sẽ thực hiện một công việc thực tập trong một công ty Áo, cho phép họ hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và văn hóa Áo.

Mt góc phòng thí nghim ti Centria

Chương trình tại Centria tập trung nhiều hơn vào hóa học môi trường và kỹ thuật hóa học, trong khi chương trình tại MCI sẽ cho phép sinh viên có thêm kiến thức về kỹ thuật cơ khí, nhiệt động lực học và kỹ thuật xử lý. Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ có kiến thức rộng hơn khi nói đến kỹ thuật hóa học, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Phần Lan và cải thiện năng lực giao tiếp liên văn hóa thông qua việc sống ở một quốc gia khác.

Chương trình này sẽ không ảnh hưởng đến tổng thời lượng học của sinh viên tại Centria: sau khi hoàn thành 240 tín chỉ ECTS theo kế hoạch học tập, bao gồm viết luận án cử nhân (được viết với sự cố vấn của cả Centria và MCI) và đảm nhận vị trí thực tập, các sinh viên sẽ được nhận hai bằng cấp:

1. Bằng cử nhân về kỹ thuật tại Đại học Khoa học Ứng dụng Centria

2. Bằng cử nhân về khoa học tại Trung tâm Quản lý Innsbrück (MCI)

Chương trình hai bằng này là chương trình đầu tiên trong lĩnh vực hóa học. Bên cạnh đó, Centria đã và đang thực hiện thành công các chương trình bằng đôi trong lĩnh vực khác như quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, tại các quốc gia như Pháp, Ba Lan, Trung Quốc và Cameroon.

Hoài Hương