Thứ năm, 8/4/2021, 16h31

Công nhận trình độ kỹ năng nghề cho giáo viên đào tạo ở nước ngoài

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành quyết định về việc công nhận các chứng chỉ chứng nhận trình độ kỹ năng nghề của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Theo đó, có 3 chứng chỉ được công nhận trình độ kỹ năng nghề tương đương chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ CĐ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, gồm: Chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 4 khung trình độ quốc gia (Niveau 4DQR) của Cộng hòa Liên bang Đức; chứng chỉ kỹ năng trình độ CĐ, CĐ nâng cao (Diploma, Advanced Diploma) của Úc và chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (Level 3 asprescribed in the National Occupational Skills Standard).

T.Anh