Thứ sáu, 14/1/2022, 15h46

Công tác tuyên giáo: Phải đưa chủ trương vào cuộc sống nhanh nhất

Đây là lưu ý mà Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Văn Nên nêu ra ti Hi ngh trc tuyến tng kết công tác Tuyên giáo TP.HCM năm 2021; trin khai nhim v năm 2022 do Ban Tuyên giáo Thành y TP.HCM va t chc.


Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Văn Nên trao bng khen cho các tp th có thành tích tt trong công tác tuyên giáo

Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 đầy cam go, khốc liệt vừa qua, công tác tuyên giáo của Đảng và hoạt động của ngành tuyên giáo TP đã có nhiều nỗ lực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Từ tuyên giáo cấp TP đến cơ sở đã vượt qua khó khăn, góp phần vào việc giữ vững trận địa tư tưởng, khơi dậy tinh thần, ý chí đoàn kết của nhân dân, cán bộ; sự chung sức đồng lòng, chia sẻ hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch.

“Đóng góp này thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng dư luận, truyền thông “an dân”, kịp thời thông tin để người dân biết các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của TP thông qua nhiều chương trình”, Bí thư Nên nhấn mạnh.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên giáo là tham mưu để phát huy sức mạnh tổng hợp. Cùng với đó, ngành tuyên giáo đã có những sáng kiến, sáng tạo, đem lại hiệu quả từ cấp cơ sở. Rõ nhất là tinh thần, trách nhiệm, sáng kiến, sáng tạo trong công tác tuyên giáo, truyền thông đã đem lại hiệu quả rất thiết thực và ngành tuyên giáo cần phát huy tinh thần này.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những mặt chưa làm được để ngành tuyên giáo TP rút kinh nghiệm. Trong đó, công tác tham mưu vẫn còn tình trạng lúng túng, chưa kịp thời, sắc bén. Còn những hạn chế về nội dung, hình thức, phương pháp; hạn chế trong lựa chọn những vấn đề cốt lõi, trọng tâm để kịp thời tham mưu triển khai, nắm bắt, phân tích dự báo. Trong lĩnh vực hoạt động báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật, y tế, giáo dục còn nhiều vấn đề bị động vì có nhiều vấn đề phát sinh…

Bước vào năm 2022, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP. TP đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu, đó là chiến lược về y tế để bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân; phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình mới; bảo vệ sinh hoạt, đời sống bình thường của người dân, thực hiện các biện pháp để phục hồi trở lại sau những tác động của dịch bệnh. Vì thế, ngành tuyên giáo phải nắm bắt, hiểu điều đó, đi trước, nói cho dân hiểu, đồng thuận; từ đó mỗi người dân thay đổi lối sống, suy nghĩ, tư duy trong điều kiện bình thường mới.

“Ngành tuyên giáo TP trước hết cần đổi mới tư duy, phải nhạy bén, chủ động hơn và nâng cao năng lực, nhất là năng lực dự báo. Lắng nghe, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý và tham mưu những quyết sách phù hợp. Quan tâm truyền thông sinh động, hiệu quả để đưa chủ trương vào cuộc sống nhanh nhất, để rút ngắn giữa nói và làm. Đặc biệt, công tác tuyên giáo quan trọng là huy động được sức mạnh tổng hợp. Vì thế, mỗi cá nhân cần làm tốt, làm đúng việc của mình, làm hết trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong thì người dân ủng hộ”, Bí thư Nên nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nên, TP đang cùng cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; do vậy công tác tuyên giáo cần góp phần tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên, phục hồi và phát triển TP để góp phần cho TP thực hiện tốt nội dung này.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều nội dung hoạt động được xác định trong chương trình năm phải điều chỉnh thời gian, một số nội dung phải hủy; tuy nhiên các nội dung trọng tâm trong công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cơ bản đảm bảo hoàn thành. Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các ngành, các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để hoàn thành nhiệm vụ...

Ban Tuyên giáo cũng đã chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch...

Phú Cát