Thứ bảy, 2/4/2022, 13h39

Covid-19 và căng thẳng gia đình ảnh hưởng đến học trực tuyến

Khi chúng ta k nim hai năm Covid-19 đưc tuyên b là đi dch toàn cu, tác đng ca nó đi vi sc khe tâm thn và hnh phúc ca tr em là không th ph nhn. Các tiêu đ tin tc v vic tr em b nh hưng thế nào trưc đi dch thưng xuyên xut hin, làm sáng t nhng thách thc to ln đi vi tr em và gia đình, tr phi đi mt vi nhng thay đi liên tc trong thi k Covid-19, bao gm c vic hc trc tuyến và xa cách vi bn bè.


Các dch v chăm sóc sc khe tâm thn trc tuyến nên đưc nhân rng hơn

Trong khi cuộc sống và thói quen của trẻ em và thanh thiếu niên chắc chắn đã bị đảo lộn trong hai năm qua, ngày càng rõ ràng rằng tác động đến sức khỏe tâm thần của đại dịch của nhiều gia đình. Các bậc cha mẹ đã mất công chăm sóc con cái, gánh vác trách nhiệm giúp đỡ con cái học tập tại nhà, chuyển sang làm việc tại nhà và phải chịu thêm một số yếu tố căng thẳng, chẳng hạn như mất việc làm và thay đổi việc làm.

Những thách thức liên quan đến Covid-19 này đặc biệt khó khăn đối với những người mẹ, những người có nhiều khả năng phải gánh vác gánh nặng gia tăng nhu cầu học tập tại nhà của con cái và gia đình.

Sc khe tâm thn ca nhng ngưi m trong đi dch

Các báo cáo ban đầu trong thời kỳ đại dịch đã chỉ ra tỷ lệ trầm cảm và lo lắng tăng cao, đặc biệt là đối với người mẹ. Điều chưa biết là liệu những tỷ lệ này có thực sự chứng minh sự thay đổi trong các triệu chứng lo âu và trầm cảm của người mẹ so với trước đại dịch hay không. Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu từ người mẹ mẹ đã tham gia nghiên cứu lâu dài và so sánh sức khỏe tâm thần của đại dịch với các giai đoạn trước.

Trong 12 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu gần 3.000 người mẹ Canada và con cái của họ để hiểu rõ hơn về sức khỏe và hạnh phúc của họ. Những người mẹ được tuyển vào nghiên cứu khi họ đang mang thai và con của họ hiện đã từ 9 đến 11 tuổi.

Trong một nghiên cứu gần đây, chúng tôi đã chỉ ra rằng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020, những người mẹ trong nghiên cứu của chúng tôi báo cáo tỷ lệ trầm cảm và lo lắng cao hơn những gì họ đã báo cáo trước đây. Cụ thể, tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm đã tăng lên 35% trong thời gian đại dịch Covid-19 so với 19% trước đại dịch, và tỷ lệ các triệu chứng lo âu cũng tăng lên 31% từ 18%.

Sự gia tăng các khó khăn về sức khỏe tâm thần không phải ở tất cả người mẹ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi thấy các khó khăn về sức khỏe tâm thần gia tăng đặc biệt cao đối với những người mẹ, họ bị mất việc làm hoặc thu nhập gia đình.

Chúng tôi cũng thấy sự gia tăng lo lắng và trầm cảm cao hơn ở những người mẹ gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc con cái và những người báo cáo rằng họ đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học ở nhà với trách nhiệm công việc, bất kể thu nhập.

Đại dịch Covid-19 đã làm nổi bật sự bất bình đẳng đã tồn tại sâu sắc trước khi đại dịch xảy ra. Cụ thể, phụ nữ thường có công việc bấp bênh, thu nhập thấp hơn và đảm nhận phần lớn các công việc gia đình và trách nhiệm chăm sóc con cái. Những khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn đối với phụ nữ có thu nhập thấp và phụ nữ da màu. Một kế hoạch phục hồi bền vững sau đại dịch cần phải xem xét làm thế nào để các gia đình, đặc biệt là những người mẹ, có thể được hỗ trợ tốt hơn để đảm bảo sức khỏe tâm thần tối ưu.

Các chiến lưc thúc đy hnh phúc gia đình

Rõ ràng là sự căng thẳng của đại dịch đang ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nhiều người mẹ. Điều này đáng lo ngại bởi vì chúng tôi biết rằng khi nhiều người mẹ không được quan tâm đến, thì con cái của họ cũng thường gặp khó khăn. Những người phụ nữ cần được tiếp cận với các nguồn lực và sự hỗ trợ để giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Nhng ngưi m là đi tưng chưa đưc quan tâm nhiu trong bi cnh đi dch

Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạnh phúc người mẹ rất quan trọng để trẻ em và thanh thiếu niên phát triển tốt, điều này cho thấy sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của người mẹ nên được ưu tiên cho các nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19. Chúng tôi đã xác định bốn thành phần quan trọng để phục hồi sau đại dịch cho các người mẹ và gia đình.

H tr sc khe tinh thn

Sức khỏe tâm thần của người mẹ là mối quan tâm quốc gia trước đại dịch và dữ liệu của chúng tôi chứng minh rằng các triệu chứng trầm cảm và lo âu ở phụ nữ có con dưới 12 tuổi đã tăng gần gấp đôi.

Cần tăng cường sự sẵn có của các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể tiếp cận dễ dàng và rộng rãi. Sự gia tăng sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ xa (hỗ trợ sức khỏe tâm thần được cung cấp trực tuyến hoặc qua điện thoại) có khả năng mang lại cho người mẹ cơ hội được hỗ trợ sức khỏe tâm thần đồng thời giảm bớt các rào cản thường hạn chế khả năng tiếp cận, chẳng hạn như địa điểm hoặc thời gian.

H tr liên tc cho thu nhp gia đình

Một yếu tố gây căng thẳng chính có liên quan đến sự gia tăng các triệu chứng sức khỏe tâm thần trong nghiên cứu của chúng tôi là thu nhập gia đình bị mất hoặc bị gián đoạn do hậu quả của đại dịch.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc làm của nhiều người mẹ bị ảnh hưởng nặng nề hơn trong thời kỳ đại dịch so với việc làm của người cha. Các kế hoạch phục hồi bao gồm hỗ trợ và cung cấp các nguồn lực trong thời gian khủng hoảng sẽ rất quan trọng trong việc giảm thiểu các khó khăn về sức khỏe tâm thần có thể xảy ra trong gia đình.

Trách nhim đi vi vic hc nhà

Phát hiện của chúng tôi cho thấy những người mẹ gặp khó khăn trong việc cân bằng nhiều vai trò trong gia đình thường có tỷ lệ trầm cảm và lo lắng cao hơn. Mặc dù các ông bố đã tăng cường tham gia vào các công việc trong suốt thời gian đại dịch, bao gồm cả chăm sóc con cái và các công việc gia đình, nhưng những đóng góp này giữa các ông bố và bà mẹ vẫn chưa đủ.Khi đại dịch Covd-19 bùng phát, các nhà hoạch định chính sách cần đầu tư vào các hỗ trợ phổ cập cho việc chăm sóc trẻ em và chăm sóc ngoài nhà trường, đồng thời tập trung vào việc cung cấp các chính sách nghỉ phép linh hoạt cho phép cả cha và mẹ được chăm sóc đầy đủ và tại nhà - trường học của con cái họ.

Gi tr và đi hc n đnh, an toàn

Đại dịch đã nhấn mạnh rằng cả nền kinh tế của chúng ta cũng như sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của những người tham gia vào nó đều phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng cao cho trẻ em. Có một tác động tàn khốc đối với các gia đình khi không có dịch vụ chăm sóc trẻ em. Trong phạm vi có thể, các dịch vụ này cần được mở cho cả phụ huynh và trẻ em.

Trong thời kỳ khủng hoảng, các gia đình cần được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ ổn định bao gồm hỗ trợ tài chính và chăm sóc trẻ em. Khi những người mẹ được chăm sóc được hỗ trợ tốt, gia đình sẽ được phát triển tốt hơn.

Thy Phm
(Theo TheConversation)