Thứ hai, 20/9/2021, 12h41

Đà Nẵng đưa bài mới vào dạy học trực tuyến

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, từ ngày 20-9 bắt đầu tổ chức dạy bài mới, kiến thức mới theo Chương trình GDPT cho đến khi học sinh, học viên đến trường học trực tiếp. Trường hợp học sinh, học viên không tiếp cận được việc dạy học trực tuyến thì nhà trường, giáo viên bộ môn cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua tài liệu giấy để học sinh học tập.


Học sinh tại Đà Nẵng học trực tuyến

Theo đó ở bậc tiểu học, các trường tiểu học chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục. Cụ thể, với lớp 1, lớp 2: Nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong SGK để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt; ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc; thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh; bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cơ bản cần đạt theo quy định của chương trình.

Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5: Tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương; thực hiện tinh giản nội dung để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giản mức độ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với từng môn học; tinh giản nội dung có trong SGK vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng lớp; tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.

Bậc giáo dục trung học, các đơn vị, trường học tập trung thực hiện tốt các công việc bảo đảm tổ chức dạy học trực tuyến có chất lượng. Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường về dạy học trực tuyến bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình GDPT năm học 2021-2022 theo khung thời gian năm học của Bộ và Sở GD-ĐT; Đảm bảo cơ sở hạ tầng kĩ thuật (đường truyền, phần mềm, ứng dụng,...); Thành lập Tổ hỗ trợ kĩ thuật; trang bị kĩ năng CNTT cho cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh; Xây dựng quy định dành cho giáo viên và học sinh khi tổ chức và tham gia lớp học trực tuyến;  Phân công chuyên môn, chia thời khóa biểu cụ thể, hợp lí, đảm bảo sức khỏe, tránh gây áp lực cho giáo viên và học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại,... (có thể bố trí không quá 35 phút/tiết học, không quá 4 tiết/buổi; khuyến khích tổ chức dạy học các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất,... bằng hình thức gửi đến học sinh hoặc đăng tải lên website của nhà trường các video hướng dẫn giúp học sinh tự luyện tập ở nhà mà không xếp vào thời khóa biểu chính khóa,...).

Vĩnh Yên