Thứ tư, 13/10/2021, 20h05

Đà Nẵng ưu tiên các nguồn lực phục hồi và phát triển KT-XH

Ngày 13-10, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ nhất, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thảo luận, đánh giá hiệu quả các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục, phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố…


Chương trình HĐND với cử tri Đà Nẵng ngày 13-10

Chương trình đã nghe 15 ý kiến phản ánh của cử tri từ các Tổ đại biểu HĐND thành phố; hơn 10 ý kiến phản ánh của cử tri qua đường dây tiếp nhận của Chương trình và phát biểu qua giám sát của các Ban HĐND TP về các vấn đề liên quan. Nội dung giải trình, thảo luận của các sở, ngành tập trung đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, nêu rõ những vướng mắc, bất cập, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu ra. Đồng thời, Chương trình cũng đã nghe UBND TP báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, tính từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, UBND thành phố đã nhận được 301 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND TP chuyển đến; UBND TP đã xử lý, có văn bản trả lời đối với 285 kiến nghị (tỷ lệ 94,7%).

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại Chương trình, ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, tổng hợp và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Chương trình và qua đường dây tiếp nhận của Chương trình. Ông Chinh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021 sẽ ưu tiên các nguồn lực và tập trung triển khai các giải pháp nhằm từng bước phục hồi và phát triển KT-XH, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19; hoàn thành tiêm vắc xin 2 mũi cho người trên 18 tuổi, tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho người từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, sớm khôi phục hoạt động du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước; triển khai Đề án phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên các lĩnh vực phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Phát biểu bế mạc Chương trình, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP thành phố đề nghị UBND TP, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tiếp thu, cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ánh tại Chương trình. Đồng thời tăng cường thông tin các chủ trương của thành phố đến cử tri để đạt được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi KT-XH sau đại dịch và các ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri…

Vĩnh Yên