Thứ ba, 9/6/2020, 19h23

Đại học Khoa học Ứng dụng Phần Lan: Giúp sinh viên nổi bật trong tìm kiếm việc làm

Đại học Khoa học Ứng dụng Centria luôn mong muốn giúp sinh viên tìm việc làm dễ dàng hơn. Nhiều sinh viên của Centria UAS có tài năng đúng như nhà tuyển dụng đang tìm kiếm, nhưng đôi khi chưa biết cách nổi bật. Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu là một chứng chỉ ảo mà chủ sở hữu có thể chia sẻ trên các mạng xã hội nhằm thể hiện các kỹ năng và năng lực mà người đó có.

Huy hiu M rng Tài năng Toàn cu

Huy hiệu luôn có sẵn và có thể được tìm thấy trong hồ sơ LinkedIn của người giữ huy hiệu và các mạng xã hội khác. Chứng chỉ ảo là một cách hữu ích để thể hiện tài năng của sinh viên và vì lý do này, Centria UAS đã tạo ra Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu, kết hợp với Đại học Aalto, Metropolia UAS, Savonia UAS và Turku UAS. Tất cả các trường đại học và Đại học Khoa học Ứng dụng (UAS) đều có thể sử dụng Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu này, miễn là đạt được các yêu cầu.

Phi hp vi môi trưng vic làm

Nội dung của chứng chỉ ảo mà bạn đạt được phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cuộc sống làm việc của bạn.

Centria UAS đã làm việc với Phòng Thương mại, môi trường việc làm, sinh viên, Hiệp hội Sinh viên & chủ lao động và Bộ Giáo dục để tạo ra một điều hữu ích cho cả sinh viên và người sử dụng lao động. Centria UAS đã lắng nghe ý kiến ​​và đã tạo ra huy hiệu công nhận các kỹ năng và năng lực quốc tế đặc biệt của sinh viên. Mục đích của huy hiệu là giúp sinh viên có việc làm và cho các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân tài dễ dàng hơn.

Năng lc và k năng

Một sinh viên đã được trao Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu đã đạt được năng lực toàn cầu đặc biệt trong quá trình học đại học. Một thời kỳ trao đổi ở nước đối tác đã thúc đẩy sự kiên trì, tò mò và can đảm của sinh viên. Sinh viên có khả năng thích nghi, đã chứng minh các kỹ năng giải quyết vấn đề và đã phát triển các kỹ năng làm việc nhóm đa văn hóa. Sinh viên có hứng thú với các vấn đề toàn cầu và đã tạo ra các mạng lưới quốc tế.

Sinh viên sẽ được phân loại năng lực và kỹ năng theo ba loại:

1. Ngôn ngữ và giao tiếp

+ Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

+ Khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong môi trường chuyên nghiệp, bằng cách hoàn thành tối thiểu 25 ECTS của các khóa học ngôn ngữ.

+ Có khả năng sử dụng (các) ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

+ Phát triển kỹ năng thuyết trình, bằng cách chia sẻ về trải nghiệm của chính bạn với người khác trực tiếp, trong các sự kiện hoặc phương tiện truyền thông xã hội.

2. Năng lực liên văn hóa

+ Hoàn thành tối thiểu 3 ECTS các khóa học về năng lực liên văn hóa.

+ Có khả năng chú ý đến các yếu tố văn hóa quan trọng để giải thích những gì cần thiết để vận hành phù hợp và hiệu quả với mọi người từ các nền văn hóa khác nhau.

+ Khả năng nhìn thấy lĩnh vực nghiên cứu của chính mình từ góc độ toàn cầu, bằng cách hoàn thành tối thiểu 5 ECTS của các khóa học.

3. Kinh nghiệm quốc tế ở nước ngoài

+ Hoàn thành tối thiểu 1 chương trình trao đổi sinh viên 3 tháng hay một học kỳ; hay từng thực tập 2 tháng ở nước ngoài Phần Lan và quê hương bạn.

Làm thế nào đ có đưc Huy hiu M rng Tài năng Toàn cu

Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu được trao cho tài năng đặc biệt và sinh viên có thể nhận được huy hiệu bằng cách chọn các khóa học có sẵn tại Centria UAS và các trường đại học khác ở Phần Lan và nước ngoài, bằng cách dành thời gian trao đổi ở một nước khác.

Sinh viên sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu của huy hiệu và chia sẻ bảng điểm và chứng chỉ cho Centria UAS. Một phần quan trọng của Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu là năng lực liên văn hóa - học cách hòa hợp và thích ứng hiệu quả với mọi người từ các nền văn hóa khác nhau.

Trao đổi học tập hoặc công việc thực tập ở nước ngoài sẽ là phần bổ ích nhất trong các nghiên cứu của bạn. Bạn có thể học một học kỳ tại một trường đại học đối tác của Centria UAS hoặc thực tập. Bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn, hoặc thậm chí làm cả hai.

Sinh viên quốc tế đến học tại Phần Lan có thể sử dụng kinh nghiệm ở Phần Lan như kinh nghiệm du học. Khi bạn đã hoàn thành các tiêu chí, bạn có thể đăng ký Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu.

Tương tự với Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu, đây cũng là một chứng chỉ ảo thể hiện các kỹ năng và năng lực được yêu cầu. Huy hiệu Mở rộng Năng lực Toàn cầu chứng tỏ rằng sinh viên đã có được năng lực toàn cầu. Huy hiệu được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành một phần chương trình cấp bằng ở nước đối tác; hoặc đã thực hiện một chương trình thực tập ở nước khác Phần Lan và quê hương của chính sinh viên đó.

Các sinh viên có Huy hiệu Mở rộng Năng lực Toàn cầu cũng đã tham gia khóa đào tạo 2 ECTS để chuẩn bị cho họ thích nghi với văn hóa mới, tăng cường phát triển cá nhân và cung cấp các công cụ để tăng khả năng tuyển dụng.

Các tiêu chí để đạt được Huy hiệu Mở rộng Năng lực Toàn cầu khá tương tự nhưng ít yêu cầu hơn Huy hiệu Mở rộng Tài năng Toàn cầu.

Hoài Hương