Thứ hai, 5/10/2020, 10h11

Đại học Trung Quốc dạy tư tưởng Tập Cận Bình

Tờ Nikkei Asian Review ngày 4.10 đưa tin nhiều trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc sắp giảng dạy tư tưởng Tập Cận Bình. 
Đại học Thanh Hoa một trong các trường sẽ dạy môn tư tưởng Tập Cận Bình /// REUTERS
Đại học Thanh Hoa một trong các trường sẽ dạy môn tư tưởng Tập Cận Bình. REUTERS
 
Kể từ học kỳ này, 37 trường đại học sẽ giảng dạy các khóa giới thiệu về tư tưởng Tập Cận Bình, trong số này có Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nam Khai. Dự kiến, tư tưởng Tập Cận Bình sẽ đưa vào môn bắt buộc.
Theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư tưởng Tập Cận Bình là sự kế thừa và phát triển của Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Thuyết Ba đại diện và Quan điểm phát triển khoa học.
Theo Khánh An/TNO