Thứ tư, 11/7/2012, 09h07

Đầu tư khoa học công nghệ để phát triển bền vững khu vực Tây Bắc

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Vấn đề đầu tư khoa học công nghệ là cần thiết để phát triển bền vững khu vực Tây Bắc. Bộ Chính trị quyết định đầu tư 3 chương trình cấp nhà nước với 3 vùng: Tây Bắc, Tây Nam và Tây Nguyên.

Xuất phát từ tinh thần đó, Ban Chỉ đạo Tây Bắc họp với các cơ quan khoa học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học cùng bàn để có chủ trương xây dựng một Chương trình cấp nhà nước phục vụ cho Tây Bắc phát triển bền vững, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn có tầm quốc gia, thể hiện tình nghĩa, trách nhiệm đối với vùng Tây Bắc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan thực hiện Đề án khoa học quan trọng này, thời gian thực hiện từ năm 2013-2015.

Hương Thủy

Theo Tin Tức