Thứ tư, 28/9/2022, 21h19

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

UBND TP.HCM vừa có công văn số 3441 /UBND-VX gửi các sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức về đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.


Người dân quận Bình Tân tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại trạm y tế

Đối với UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức, UBND TP giao tổ chức đợt khảo sát “đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát từng đối tượng” thuộc diện phải tiêm vắc xin để cập nhật tình hình mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng, tiền sử tiêm của người dân, lập danh sách người dân thuộc diện phải tiêm theo quy định nhưng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ (trên 50 tuổi, mắc bệnh nền) đang cư trú trên địa bàn; phân tích nguyên nhân, vận động, thuyết phục người dân tiêm để có kế hoạch tổ chức tiêm phù hợp.

UBND TP giao Sở Y tế tiếp tục duy trì tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và sẵn sàng tăng thêm các đội tiêm theo yêu cầu tại các điểm tiêm cộng đồng và tại các trường học. Đa dạng hóa các hình thức tiêm vắc xin cho người dân: người thuộc nhóm nguy cơ có thể tiêm tại cơ sở y tế; học sinh có thể tiêm tại trường học; công nhân có thể tiêm tại khu công nghiệp, khu chế xuất; người già, neo đơn có thể tiêm tại các điểm tiêm lưu động trong khu dân cư hoặc nhân viên y tế sẽ đến tiêm tại nhà người dân… và tạo điều kiện thuận tiện cho người dân dễ tiếp cận, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Cùng với đó, hướng dẫn các địa phương triển khai ích hợp tiêm vắc xin phòng Covid-19 với các chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ lệ tiêm của từng quận, huyện, từng cơ sở giáo dục, theo từng lứa tuổi để đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp. Quán triệt đội ngũ nhân viên y tế và người lao động trong toàn ngành y tế gương mẫu trong phòng, chống dịch bệnh với phương châm “tiêm vắc xin không chỉ phòng bệnh cho bản thân mà còn để bảo vệ cho người bệnh, gia đình và cộng đồng”.

Một trong những nhiệm vụ khác là xây dựng kế hoạch triển khai tích hợp tiêm vắc xin phòng Covid-19 với các chương trình tiêm chủng mở rộng, tận dụng nguồn lực vừa đảm bảo độ bao phủ vắc xin của chương trình tiêm chủng mở rộng, vừa đảm bảo độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đối với Sở GD-ĐT, UBND TP giao tổ chức đợt khảo sát từng học sinh trong độ tuổi tiêm theo quy định về tiền sử mắc Covid-19 (trong vòng 3 tháng), tiền sử tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trên cơ sở khảo sát để thống kê, cập nhật tỷ lệ tiêm chủng của từng trường, lập danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm nhưng chưa tiêm để phân tích nguyên nhân tìm giải pháp phù hợp. Chủ động đề xuất ngành y tế mở thêm điểm tiêm tại các trường học để thuận tiện cho trẻ được tiêm chủng, nhất là đối với các trường có tỷ lệ tiêm thấp. Đưa tỷ lệ tiêm vắc xin của từng trường vào tiêu chí thi đua của ngành giáo dục. Đồng thời, tăng cường truyền thông cho phụ huynh về sự cần thiết tiêm chủng và phản bác trào lưu chống tiêm vắc xin.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp ngành y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm việc đưa tin không đúng, không chính xác, thiếu cơ sở khoa học về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên các nền tảng xã hội; tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin; truyền thông phản bác các thông tin phản khoa học, không đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên tất cả các phương tiện truyền thông.

N.Trinh