Thứ bảy, 19/9/2020, 08h37

Điểm sàn vào ĐH Đà Nẵng tăng từ 1 đến 3 điểm


Các thi sinh dự thi THPT năm 2020 tại Đà Nẵng

Ngày 19-9, ĐH Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào các trường thành viên, khoa đào tạo trực thuộc. Theo đó, ngưỡng điểm sàn năm nay tăng từ 1 đến 3 điểm so với năm trước. Cụ thể:

Trường Đại học Bách khoa (DDK) có 44 ngành, chương trình đào tạo, điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 18 điểm. So với năm 2019, các ngành đều tăng từ 1-3 điểm.

Trường Đại học Kinh tế (DDQ) có 18 ngành, trong đó 4 ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế và Quản trị khách sạn đều có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 18 điểm. Cả 4 ngành này đều tăng 3 điểm so với năm 2019. Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Trường Đại học Sư phạm (DDS) có 36 ngành, trong đó ngoài 17 ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17,5 đến 18,5 điểm, các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF) có 17 ngành, trong đó 3 ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có mức điểm sàn xét tuyển là 18,5; các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2019). Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK) có 15 ngành, trong đó ngành Công nghệ Kỹ thuật ô-tô có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 17 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2019), tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin có điểm sàn xét tuyển là 16 điểm (tăng điểm so với năm 2019). Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) và Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (DDI) mỗi đơn vị đều có 3 ngành (Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Quản trị Kinh doanh) cùng có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Khoa Y Dược (DDY) có 4 ngành, trong đó ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 22 điểm, tiếp đến là ngành Dược học có điểm sàn xét tuyển là 21 điểm, ngành Điều dưỡng có điểm sàn xét tuyển là 19 điểm.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (DDP) có 9 ngành, điểm sàn từ 14 đến đến 18,5. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm sàn cao nhất là 18,5; các ngành còn lại có điểm sàn là 14 điểm (như năm 2019).

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (DDV) có 4 ngành (Quản trị và Kinh doanh quốc tế, Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Khoa học Y sinh, Khoa học Dữ liệu (đặc thù)) đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2019).

Vĩnh Yên