Thứ sáu, 3/12/2021, 16h35

Điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản với mức lương khoảng 35 triệu đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab, Bộ LĐ-TB&XH) vừa phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức xuất cảnh cho hơn 200 ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Đây là các ứng viên khóa 8 của Chương trình phái cử điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản (EPA) theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA). Ứng viên có thể vừa học vừa làm với thời gian tối đa 3 năm đối với điều dưỡng và tối đa 4 năm đối với hộ lý tại các cơ sở dưỡng lão, bệnh viện của Nhật Bản. Trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản, các ứng viên được hưởng mức lương theo quy định của pháp luật nước này. Cụ thể, mức lương điều dưỡng và hộ lý thông thường là 160.000-180.000 yên/tháng (khoảng 33-35 triệu đồng). Ngoài mức lương này, ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tương ứng với thành tích công việc. Ngoài ra, các ứng viên còn được dự kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý trong thời gian vừa học vừa làm. Nếu đạt, ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên, hộ lý Nhật Bản và được phép ở lại làm việc dài hạn tại đây.

Theo Dolab, tính từ năm 2012 đến nay, chương trình EPA đã tuyển chọn, đào tạo và đưa gần 1.900 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

T.An