Thứ tư, 15/3/2023, 14h34

Đô thị Việt Nam: Phát triển nhanh nhưng thiếu tầm nhìn

Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo về tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi của các đô thị Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Theo đó, chuỗi hội thảo được tổ chức tại 4 tỉnh, thành (Hà Nội, Sơn La, Quảng Trị và Hậu Giang) về quản lý rủi ro thiên tai, khí hậu cho các khu vực đồng bằng, miền núi, ven biển và đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo đầu tiên tổ chức ở Hà Nội, ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết, thực tiễn phát triển đô thị trong giai đoạn vừa qua cho thấy nếu không được kiểm soát, quy hoạch và quản lý đúng hướng, các đô thị sẽ chịu trách nhiệm rất lớn do những hệ quả từ sự phát triển thiếu bền vững. Hiện nay, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam đang diễn ra nhanh và mạnh, diện mạo đô thị thay đổi từng ngày, cùng với chất lượng cuộc sống và kinh tế đô thị tăng cao. Bên cạnh mặt tích cực trong phát triển đô thị, Việt Nam cũng đang đối mặt với những hệ lụy từ sự phát triển nhanh, thiếu tầm nhìn, chưa đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững đã định hướng cho công tác quy hoạch phát triển đô thị hướng tới mục tiêu bền vững. Nghị quyết đã đề ra 5 quan điểm, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, khẳng định vai trò, vị thế của đô thị và đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới, đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi và phát triển đô thị Việt Nam toàn diện hơn, hệ thống và thống nhất hơn.

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương - nhấn mạnh, Nghị quyết 06 đã xác định định hướng phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; phát triển các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; bảo đảm tính kết nối cao giữa các đô thị; tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, chương trình quốc gia về phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.

T.Ban