Thứ sáu, 2/12/2022, 11h15

Doanh nghiệp nợ thuế, người đại diện pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Nội dung này vừa được Cục Thuế TP.Hà Nội thông tin nhằm tăng cường các biện pháp quản lý thu hồi nợ đọng thuế.

Một trong những điểm mới của luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 là việc bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cụ thể, luật quy định "Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh". Đồng thời, luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14, Nghị định 126/2020 quy định cụ thể về thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Doanh nghiệp nợ thuế, người đại diện pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh - ảnh 1

Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế. NGỌC THẮNG

Để tăng cường các biện pháp quản lý thu hồi nợ đọng thuế, Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ đẩy mạnh các biện pháp công khai thông tin người nợ thuế, cưỡng chế thuế đúng thời hạn và đặc biệt sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của luật Quản lý thuế và quy trình quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế, cố tình chây ỳ, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cục Thuế TP.Hà Nội lưu ý doanh nghiệp chủ động thực hiện quy định của pháp luật, tránh các thiệt hại về uy tín, về kinh tế nếu có do bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế và biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo luật Quản lý thuế và luật Nhập cảnh, xuất cảnh.

Theo Thanh Xuân/TNO