Thứ hai, 18/9/2023, 17h22

Đội ngũ chuyên gia là “chỗ dựa” để TP.HCM thực hiện thành công Nghị quyết 98

Vấn đề này được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu ra tại phiên họp thứ 2, do Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội vừa tổ chức.


Tại phiên họp thứ 2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đội ngũ chuyên gia là “chỗ dựa” để TP.HCM thực hiện thành công Nghị quyết 98

Tham dự và phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Nghị quyết 98 là cơ hội rất lớn để TP bứt tốc phát triển khi đã tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trước đây và ông bày tỏ niềm tin triển khai Nghị quyết vào cuộc sống thành công với sự quyết tâm của TP.

Theo ông, điều quan trọng là phải xác định được cần làm gì và ai làm. Bên cạnh việc nâng cao năng lực quản trị, TP cần sự góp sức, hỗ trợ từ đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học để TP thực hiện thành công Nghị quyết 98 của Quốc hội.

“Tôi mong muốn phương thức, tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 gắn kết hơn nữa với các hoạt động của TP. Từ đó, mọi người cùng chung tay chăm lo cho đất nước, TP ngày càng phát triển”, Bí thư thành ủy TP Nguyễn Văn Nên nói.

Trước đó, tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận sâu 3 chủ đề: “Nâng cao chất lượng quản trị công; hoàn thiện chính quyền đô thị: thể chế hành chính; tổ chức bộ máy và nhân lực”; “Chính sách phát triển khoa học – công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng: kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số gắn với đổi mới sáng tạo”; “Chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực ưu tiên; kinh nghiệm thế giới và huy động tín dụng quốc tế để đầu tư cơ sở hạ tầng”.

Với chủ đề” “Chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực ưu tiên; kinh nghiệm thế giới và huy động tín dụng quốc tế để đầu tư cơ sở hạ tầng”, thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành cho rằng cần quan tâm thực hiện cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; huy động vốn theo cơ chế PPP; huy động tín dụng quốc tế gắn với chuyển đổi xanh.

Với chủ đề “Chính sách phát triển khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số gắn với đổi mới sáng tạo”, GS.TS Lê Minh Phương nhấn mạnh để hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển bền vững cần những chính sách hỗ trợ mang tính đột phá thu hút được nhân lực làm nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ chế để hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, trong lĩnh vực ưu tiên của TP; đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đặc biệt các tập đoàn công nghiệp lớn tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản trị công; hoàn thiện chính quyền đô thị: thể thức hành chính; tổ chức bộ mày và nhân lực”, tiến sĩ Trần Du Lịch nhấn mạnh đến việc triển khai Nghị quyết 98 về mặt thể chế, cơ chế, chính sách phải gắn với mục tiêu hoàn hiện mô hình chính quyền đô thị.

Mô hình này nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn, phù hợp với đặc điểm tính chất của đô thị và điều kiện vận hành của cơ chế kinh tế thị trường, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Phát huy được tính năng động, sáng tạo của người dân; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc hình thành đô thị văn minh, hiện đại, tạo sự công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ đô thị;

Đồng thời, xây dựng bộ máy quản lý hành chính chuyên nghiệp, đội ngũ công chức mẫn cán với công vụ, hình thành bộ máy hành chính mang tính chất phục vụ cho lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Và từ thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM có thể giúp cho Trung ương xác lập căn cứ thực tiễn để hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị ở các đô thị khác, nhất là đô thị loại đặc biệt và mô hình thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Tiếp thu ý kiến các tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, nội dung của phiên họp đã đưa ra những vấn đề có thể thực hiện ngay và có vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện. Theo ông, TP đã thành lập các tổ công tác để nghiên cứu các vấn đề cơ bản; đồng thời mong muốn các thành viên Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 và giới thiệu các tổ chức, cơ quan cùng tham gia. TP cũng đã có nhiều nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 98 như cơ chính sách cho khoa học - công nghệ,  cơ chế hoạt động TP.Thủ Đức…

N.Trinh