Thứ tư, 22/3/2023, 10h57

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên: Phải có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ

Sau 3 ngày tổ chức, Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội đã bế mạc vào ngày 19-3.

Tham dự hội báo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí phải đối mặt với nhiều thách thức. Để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ. Các cơ quan báo chí không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, phát hiện, phản ánh, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định các điểm sáng, chuyển biến, kết quả tích cực, triển vọng của nền kinh tế... góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Theo ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc 2023 là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, mừng thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới và các sự kiện lớn trong năm 2023. Hội Báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Ông Minh cho biết, Hội Báo toàn quốc 2023 có tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I năm 2023, với sự tham gia của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

T.S