Thứ hai, 26/7/2021, 17h44

Đồng chí Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

Chiều 26-7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4-2021) giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ (Ảnh:VGP)

Sau khi được bầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Đồng chí Phạm Minh Chính sinh năm 1958; quê tỉnh Thanh Hóa, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bắt đầu quá trình công tác, năm 1984, đồng chí Phạm Minh Chính được phân công làm nghiên cứu viên Khoa học, Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Năm 1989, đồng chí là Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Rumani.

Năm 2006, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an. Từ năm 2007 đến năm 2010, đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau: Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1-2011, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Từ tháng 8-2011 đến tháng 4-2015, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 4-2015 đến tháng 1-2016, đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2-2016, đồng chí giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31-1-2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4-2021, Quốc hội bầu đồng chí giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

N.Trinh  (tổng hợp)