Thứ tư, 8/1/2020, 10h07

Du hành thời gian là hoàn toàn có thể?

Về mặt lý thuyết, một chùm ánh sáng laser có thể tạo ra một vòng xoắn thời gian có thể cho phép người ta du hành vào quá khứ, mặc dù chỉ đến một điểm nhất định.
Trong khi du hành thời gian vẫn là thứ của khoa học viễn tưởng, một giáo sư vật lý từ Đại học Connecticut tên là Ron Mallett mới đây cho rằng, có lẽ chưa phải hôm nay nhưng cuối cùng, điều đó có thể xảy ra.
Du hành thời gian trong tương lai có thể không còn là viễn tưởng.
Du hành thời gian trong tương lai có thể không còn là viễn tưởng.
Mallett nói với CNN rằng, công việc nghiên cứu của ông chủ yếu dựa trên lý thuyết tương đối tổng quát và dựa trên lý thuyết tương đối đặc biệt của Albert Einstein, người nói rằng "thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ”.
Nhắc đến bộ phim khoa học viễn tưởng hành tinh khỉ, nơi các phi hành gia du hành tới tương lai hậu tận thế của Trái đất trên một tên lửa di chuyển gần tốc độ ánh sáng, một đại diện chính xác của thuyết tương đối đặc biệt của Einstein nói rằng bạn đang du hành đủ nhanh, tương ứng là bạn đang du hành xuyên thời gian, do đó người ta cũng có thể xoay thời gian theo một vòng lặp và do đó đi vào quá khứ theo một cách nào đó.
"Hóa ra sự hiểu biết của tôi về laser cuối cùng đã giúp tôi trong bước đột phá của mình với sự hiểu biết làm thế nào tôi có thể tìm ra một cách hoàn toàn mới cho nền tảng của một cỗ máy thời gian", Mallett nói. "Bằng cách nghiên cứu loại trường hấp dẫn được tạo ra bởi laser vòng, điều này có thể dẫn đến một cách nhìn mới về khả năng của một cỗ máy thời gian dựa trên chùm ánh sáng tuần hoàn”.
Nói rằng sẽ đưa ra một phương trình lý thuyết mà chứng minh rằng điều này sẽ hiệu quả với việc giáo dục, giáo sư Mallett lập luận rằng một chùm đèn laser tuần hoàn có thể hoạt động như một cỗ máy thời gian và gây ra một vòng xoắn thời gian cho phép bạn đi trở về quá khứ.
HT (theo khoahoc.tv)