Thứ ba, 31/12/2019, 20h00

Du học Phần Lan với hai ngành mới

+ Công ngh kinh doanh thông minh (Business Intelligence Technologies)

Trong Công nghệ kinh doanh thông minh, sinh viên sẽ học cách sử dụng dữ liệu hướng về kinh doanh công nghệ thông tin và sử dụng cả 2 khía cạnh: kinh doanh và công nghệ. Sinh viên sẽ học lập trình, phân tích dữ liệu và trí thông minh nhân tạo liên quan đến các vấn đề, cách thức hệ thống kinh doanh được sử dụng trong các công ty, những công nghệ đằng sau các hệ thống kinh doanh, cách thích nghi công nghệ kinh doanh với tập hợp tiêu chí và cách phát triển kinh doanh liên quan tới các ứng dụng.

Mục tiêu của chương trình để tìm hiểu

* Cách hệ thống kinh doanh được sử dụng trong các công ty và học cách phân tích các quy trình kinh doanh

* Các công nghệ đằng sau các hệ thống kinh doanh

* Làm thế nào để thích ứng công nghệ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí được đặt ra

* Làm thế nào để phát triển các ứng dụng liên quan đến kinh doanh

* Cách phân tích dữ liệu liên quan đến quy trình kinh doanh và cách tạo tài liệu báo cáo trực quan

Những lựa chọn nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kinh doanh thông minh có cơ hội tham gia ứng tuyển vào các vị trí về phân tích dữ liệu, điều khiển hệ thống kinh doanh, chuyên gia công nghệ thông tin…

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 240 tín chỉ (4 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

+ Qun lý công nghip (Industrial Management)

Các nghiên cứu về quản lý công nghiệp bao gồm quản lý tài chính, lãnh đạo và nghiên cứu kỹ thuật. Các nghiên cứu bao gồm các đối tượng về quản lý của một công ty sản xuất, quản trị tài chính và quốc tế hóa. Sinh viên biết và hiểu các cơ chế tài chính ảnh hưởng đến lợi nhuận và thành công của một công ty.

Trong các nghiên cứu, sinh viên làm quen với các phân tích tài chính của một công ty sản xuất và các động thái nhằm nâng cao tài chính của công ty. Sinh viên cũng sẽ được làm quen với lĩnh vực kỹ thuật nếu chọn thêm một loại hình nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật.

Các nghiên cứu cơ bản cung cấp nền tảng của toán học và khoa học tự nhiên mà sinh viên cần cho các nghiên cứu chuyên nghiệp và kiến ​​thức cơ bản về tài chính của công ty. Các nghiên cứu chuyên nghiệp nhằm đào sâu thêm sự hiểu biết về quản lý và quản lý tài chính. Đồng thời cung cấp thêm kiến ​​thức về lĩnh vực kỹ thuật bằng cách chọn chuyên về lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật hóa học hoặc công nghệ thông tin. Các nghiên cứu nâng cao tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản lý công nghiệp từ quan điểm phát triển các quy trình sản xuất và chất lượng.

Những lựa chọn nghề nghiệp

Các nghiên cứu cung cấp cho sinh viên năng lực làm việc ở các vị trí chuyên gia và quản lý trong một doanh nghiệp công nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính, marketing, sales và kỹ thuật.

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 240 tín chỉ (4 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

Ngoài 2 ngành mới nêu trên, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Centria vẫn luôn nổi tiếng với các ngành học đang khá thu hút hiện nay đã được nêu trong các số báo trước bao gồm:

+ Qun tr kinh doanh (Business Administration)

Chương trình cấp bằng Quản trị kinh doanh cung cấp những kỹ năng và chuyên môn trong một khối lượng lớn các lĩnh vực kinh tế và tập trung vào 2 nền tảng chính: doanh nghiệp và quốc tế hóa. Sinh viên có thể khởi nghiệp, quản trị và vận hành doanh nghiệp riêng hoặc phát triển chuyên môn xa hơn ở những công ty nội địa hoặc quốc tế, cả ở Phần Lan lẫn các nước khác. Sinh viên cũng có khả năng làm việc về sales, marketing, kế toán (Accounting) hoặc quản trị tùy vào tính chất công việc. Họ có khả năng thích ứng và quản lý những thay đổi của môi trường làm việc.

Bằng cấp: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 210 tín chỉ (3,5 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

+ Kinh doanh quc tế (International Business)

Kinh doanh Quốc tế đem đến cho sinh viên của chúng tôi một nền tảng vững chắc về những kỹ năng và công cụ kinh tế để quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh đa văn hóa. Giáo án được thiết kế để cung cấp các kỹ năng và chuyên môn trong một khối lượng lớn các lĩnh vực kinh tế. Mục tiêu tổng thể của chương trình cấp bằng này là để mang lại cho sinh viên tính chuyên nghiệp, quốc tế, những năng lực cá nhân và xã hội để hoạt động tốt trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Bằng cấp: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hình thức: Bán thời gian

Thời lượng: 210 tín chỉ (3,5 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

+ Qun tr kinh doanh và Hoch đnh ngun lc doanh nghip (Enterprise Resource Planning, ERP SAP)

Chương trình cấp bằng tập trung vào Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), chủ yếu sử dụng phần mềm giải pháp SAP đang dẫn đầu nền công nghiệp. ERP đề cập đến quản lý tổng hợp những quy trình kinh doanh cốt lõi vào từng thời điểm thực và qua trung gian bởi phần mềm, ví dụ như SAP là một phần mềm giải pháp kinh tế kinh tế tổng hợp và được sử dụng tại gần như 90% các công ty lớn trên thế giới.

Chương trình cấp bằng Quản trị kinh doanh có-1-không-2 này của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp chuyên môn ERP đặc thù cùng với kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại cho những nhân viên có kỹ năng ERP.

Bằng cấp: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 210 tín chỉ (3,5 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

+ Công ngh và Hóa hc môi trưng (Environmental Chemistry and Technology)

Chương trình cấp bằng cung cấp cho sinh viên kiến thức sâu rộng về Hóa học và Kỹ thuật hóa chất. Bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện về suy nghĩ vòng đời, dòng nguyên liệu và quy hoạch công nghiệp.

Theo chương trình học, bạn sẽ học cách các nhà máy lên kế hoạch, tự động hóa và vận hành an toàn môi trường, cách giảm thiểu tác động môi trường và những phương pháp làm sạch khí thải ga và nước thải để lập kế hoạch cho các nhà máy lọc nước.

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 240 tín chỉ (4 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

+ Công ngh thông tin (Information Technology)

Chương trình cấp bằng Công nghệ thông tin cung cấp cho bạn kiến thức sâu rộng về kỹ thuật phần mềm và truyền thông. Bạn sẽ đạt được những kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng những ứng dụng và hệ thống mới đáp ứng nhu cầu khách hàng. Bổ sung thêm vào những khóa học thông thường, chúng tôi mang đến cho sinh viên những dự án thực tế để thử thách bản thân.

Những ngành chuyên môn của chúng tôi gồm có Kỹ sư phần mềm và Công nghệ truyền thông. Bạn có được những kỹ năng xây dựng các ứng dụng sử dụng các ngôn ngữ lập trình và nền tảng khác nhau. Do tốc độ phát triển nhanh của nền công nghiệp Công nghệ thông tin mà nhu cầu những chuyên viên lành nghề cũng tăng cao.

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 240 tín chỉ (4 năm)

Học phí: €7.000 (có thể xin học bổng 50%)

+ C nhân Chăm sóc sc khe, Điu dưng (Nursing)

Việc học lý thuyết được thực hiện dưới dạng giảng dạy trực tiếp, các khóa học từ xa và tự học. Bên cạnh nghiên cứu chuyên nghiệp dựa trên khoa học điều dưỡng, chương trình cũng bao gồm các khóa học cơ bản khác, ngôn ngữ, công nghệ thông tin, doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe. Việc học chuyên môn nâng cao củng cố kiến thức và kỹ năng của điều dưỡng trong các lĩnh vực khác nhau của chuyên điều dưỡng và y khoa.

Chương trình cấp bằng thi hành theo chỉ thị của Liên minh châu Âu (2013/55/EC) về những yêu cầu để được công nhận chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp.

Bằng cấp: Cử nhân Chăm sóc sức khỏe

Hình thức: Toàn thời gian

Thời lượng: 210 tín chỉ (3,5 năm)

Học phí: €8.500 (có thể xin học bổng 50%).

Hoài Hương