Thứ bảy, 13/8/2022, 09h49

Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập khó khăn do Covid-19: Được hỗ trợ tối đa 3,7 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với mức từ 2,2 đến 3,7 triệu đồng/người.


Các giáo viên Trường mầm non Hương Nắng Hồng (TP. Thủ Đức) trong một giờ dạy

Đối tượng được nhận hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau: Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021); nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ mốc thời gian trên; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập làm việc trước đây không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021-2022.

Cụ thể, hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người được áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP. Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại cùng Nghị quyết nói trên.

Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; giao Bộ Tài chính bảo đảm nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết.

Việc hỗ trợ này không chỉ giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mà còn giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, từ đó góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội.

Việt Ngân