Thứ ba, 6/8/2019, 21h02

Giấy khai sinh chỉ ghi năm sinh, bổ sung như thế nào?

Theo phản ánh của ông Phạm Minh Nhựt (Đồng Tháp), giấy khai sinh của em ông hiện không có ngày sinh, tháng sinh, chỉ có năm sinh là 1988. Do không sinh ở Đồng Tháp nên em ông không có giấy tờ chứng sinh.

Ông Nhựt hỏi, để bổ sung ngày sinh, tháng sinh vào giấy khai sinh của em ông thì cần giấy tờ gì, trình tự như thế nào? Căn cứ pháp lý, cơ quan giải quyết và lệ phí như thế nào?

V vn đ này, S Tư pháp tnh Đng Tháp tr li như sau:

Khoản 13 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định: “Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký”.

Trường hợp trong giấy khai sinh của em ông (bà Võ Thị Huyền Trang) bị thiếu ngày, tháng sinh, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, có căn cứ thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung cần bổ sung vào mục tương ứng trong sổ hộ tịch, giấy khai sinh (bản chính), báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu (Điều 29 Luật Hộ tịch).

Theo ông Phạm Minh Nhựt, năm 1988 do bố mẹ bà Trang sinh bà ở quê nên không có giấy tờ chứng sinh hoặc các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh ngày, tháng sinh nhưng không nói rõ hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác của bà Trang có thể hiện ngày, tháng sinh hay không nên việc xác định ngày, tháng sinh của bà Trang có thể thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 745/HTQTCT-HT ngày 28-4-2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp như sau:

- Trường hợp yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh cho người không có giấy chứng sinh nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân nhưng ngày, tháng sinh trong các giấy tờ không thống nhất thì cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch để xác định ngày, tháng sinh.

Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người yêu cầu không có bản sao giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý”.

- Trường hợp yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh cho người chưa có hồ sơ, giấy tờ cá nhân thì cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng quy định tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16-11-2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để xác định ngày, tháng sinh, cụ thể như sau: Nếu không xác định được ngày sinh thì ghi ngày đầu tiên của tháng sinh; Nếu không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm sinh.

N.Q/VGP